Coming Up Sun 7:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

Hướng dẫn định cư: Giải thích về visa bắc cầu tại Úc

Visa Stamps on passport Source: Getty Images

Khi có người xin visa ở lại nước Úc, họ được cấp một visa bắc cầu hay bridging visa, để họ có thể ở lại nước Úc một cách hợp pháp, cho đến khi có một quyết định về đơn xin visa của họ. Được biết có nhiều loại visa bắc cầu theo các điều kiện khác nhau, tùy thuộc hoàn cảnh của người xin. Trong tiết mục Hướng dẫn Định cư hôm nay sẽ giải thích các loại visa bắc cầu thông dụng nhất, cùng một số quyền hạn và điều kiện của loại visa nầy.

Vào tháng 3 năm 2021, số lượng người có visa bắc cầu ở Úc đã tăng lên mức cao lịch sử hơn 350.000 người.

Ông Alan Rigas từ công ty luật và di trú Alan Rigas Solicitors ở Sydney nói rằng, tất cả mọi người trong lãnh vực di trú của Úc đều phải hợp pháp và visa bắc cầu thực hiện sứ mạng đó, khi ai đó đang đợi visa mới của họ và visa cũ đã hết hạn.

“Có 2 loại visa hay thị thực. Có những visa quan trọng mà mọi người có được trước khi nhập cảnh, chẳng hạn như visa Du lịch, visa Làm việc trong Kỳ Nghỉ và thậm chí là Thường trú nhân, quí vị không phải là công dân Úc".

"Những người khác là visa bắc cầu và như từ đó gợi ý, chúng là cầu nối giữa visa này và một visa khác".

'Có được một visa bắc cầu không phải là một kết quả, mà đó là một phần của tiến trình kết quả và tiến trình đó có thể là một đơn xin visa mới để trở thành hợp pháp, hoặc sắp xếp để rời khỏi nước Úc”,Alan Rigas .
Nói chung, một visa bắc cầu có cùng điều kiện như loại visa vào lúc nạp đơn xin, ông Rigas giải thích.
“Visa đầu tiên có sẵn là Visa Bắc Cầu A, sẽ cấp cho một người không phải là công dân đã nộp đơn xin visa hợp pháp trong khi người đó vẫn có visa hợp lệ".

'Vì vậy, nếu quí vị có Visa Du lịch và rồi nộp đơn xin visa Sinh viên, quí vị sẽ được cấp Visa Bắc Cầu A".

"Lợi ích của Visa Bắc Cầu A là nó sẽ cho phép quí vị nộp đơn xin Visa Bắc Cầu B, sẽ cho phép quí vị đi du lịch".

"Vì vậy, nếu nộp đơn một cách hợp pháp trong khi có thị thực hợp lệ, quí vị sẽ ở trong Visa Bắc Cầu A”, Alan Rigas .
Còn visa bắc cầu B cho phép người ta ra đi và trở lại Úc trong một khoảng thời gian đặc biệt, trong khi visa chính của họ đang được cứu xét, ông Ravi Vaswani một luật sư về di trú tại công ty PocketLegal and Immigration Experts giải thích.
“Visa Bắc Cầu B là nếu quí vị có Visa Bắc Cầu A và muốn đi du lịch".

'Quí vị đến đây với tư cách là một du khách và đã nộp đơn xin Visa Người Sống Chung".

"Quí vị vừa có quyền làm việc, có Medicare. nay lại muốn về thăm nhà, quí vị phải nạp đơn xin Visa Bắc Cầu B".

"Việc nầy cho phép quí vị ra khỏi nước Úc và nói chung, nó mang theo những điều kiện tương tự như Visa Bắc Cầu A".

"Vì vậy, hầu hết mọi người sẽ sử dụng nó và khi quay lại, họ vẫn sử dụng Visa Bắc Cầu B của họ".

"Khi visa Bắc Cầu B của họ hết hạn, họ sẽ quay trở lại Visa Bắc Cầu A của họ và mọi thứ đều yên ổn”, Ravi Vaswani.

Chỉ có những người có visa bắc cầu A hay đã có visa bắc cầu B, mới có thể nạp đơn xin visa bắc cầu B.

Ông cho biết có nhiều loại visa bắc cầu và quyền lợi có thể thay đổi lớn lao.

“Có một hệ thống phân cấp, bắt đầu với Visa Bắc Cầu A và quí vị tiếp tục đi xuống, càng xuống thấp giống như độ sâu vậy".

'Nó càng trở nên thách thức hơn, không chỉ cách quí vị có được chúng rồi cả hoàn cảnh quí vị nhận được chúng, mà còn là các điều kiện để nhận được, thời gian mà quí vị nắm giữ chúng".

'Quí vị sẽ nhận thấy rằng, nếu so sánh giữa BVA và BVR, nó chênh lệch nhau chỉ có hai chữ mà thôi”, Ravi Vaswani.

Còn loại visa bắc cầu C thông thường cho phép quí vị ở lại Úc, sau khi visa bắc cầu hiện tại bị hết hạn và trong lúc đơn xin visa chính đang được cứu xét, ông Vaswani giải thích.

“Visa Bắc cầu C là khi quí vị nộp đơn xin trong nước Úc, nhưng quí vị không có thị thực nội dung".

'Vì vậy, ví dụ quí vị đã nộp đơn xin visa, giả sử là Visa du lịch, đã có Thị thực bắc cầu A, và nó đang được giải quyết".

"Trong thời gian xử lý, quí vị quyết định muốn nộp đơn xin visa được tài trợ".

'Ai đó đã đề nghị quí vị làm việc được tài trợ. Quí vị nghĩ 'Được rồi, tôi không muốn mất cơ hội này' và quí vị nộp đơn xin thị thực".

'Chuyện nầy quí vị có thể làm được, thế nhưng điều gì sẽ xảy ra? Quí vị không nhận được một Visa Bắc Cầu A khác, mà đó là một Visa Bắc Cầu C”, Ravi Vaswani.

Nói chung visa bắc cầu C không cho phép làm việc, cũng ông Vaswani cho biết.

“Nó cho phép quí vị ở lại Úc trong khi đơn xin visa đang được giải quyết, thế nhưng nó không đi kèm với quyền làm việc".

'Nói chung là nó có điều kiện không có việc làm kèm theo".

'Bây giờ, quí vị có thể nộp đơn xin nó và tại thời điểm đó, họ sẽ cấp một Visa Bắc Cầu C mới mà không có điều kiện đó".

"Phương thức hoạt động là quí vị không thể đi lên".

"Vì vậy với Visa Bắc Cầu C, quí vị không thể đi du lịch, mà phải ở đây cho đến khi giải quyết xong".

'Quí vị không thể xin Visa Bắc Cầu B để đi ra ngoài và quay lại”, Ravi Vaswani.

"Nếu đó là một visa cụ thể, chẳng hạn như Visa bắc cầu E, thì họ có một ngày để chứng minh điều gì đó với Bộ hoặc rời khỏi đất nước, đó là một ngày đặc biệt”, Alan Rigas.

Còn loại visa bắc cầu E cho phép quí vị ở lại Úc một các hợp pháp, trong khi thu xếp việc rời khỏi nước Úc, chung kết các vấn đề di trú hay chờ đợi một quyết định về di trú.

“Visa Bắc cầu E là trường hợp quí vị không phải là công dân bất hợp pháp, nhưng quí vị đã trở thành người bất hợp pháp, do Visa bắc cầu của quí vị đã hết hạn, hoặc bị hủy bỏ, rồi quí vị muốn sắp xếp để rời khỏi nước, nhưng trước khi làm như vậy, quí vị muốn tránh những nguy cơ bị giam giữ và sau đó bị trục xuất".

"Ví dụ bạn có thể nhận được Visa bắc cầu E, nếu bạn muốn nộp đơn xin visa thực tế".

"Có một số visa nhất định, ví dụ: visa đối tác, visa bảo vệ, đơn xin visa điều trị y tế -và trong tình huống đó, quí vị sẽ được cấp BVE để cho phép bạn ở lại nước này”, Ravi Vaswani.
Visa bắc cầu loại E có thể được cấp phát mà không có quyền làm việc.
Thế nhưng một người không phải là công dân được cấp visa bắc cầu không có quyền làm việc, có thể nạp đơn xin phép làm việc, ông Rigas cho biết.

“Vì vậy điều quan trọng là mọi người hiểu rằng, ngay cả khi họ nhận được visa bắc cầu mà không có quyền làm việc, nếu họ có thể chứng minh nhu cầu bắt buộc để làm việc và đáp ứng với người ra quyết định rằng họ cần làm việc, vì họ có khó khăn tài chính, hoặc họ có thể cần phải làm việc vì vị Bộ trưởng hài lòng rằng visa lao động của họ sẽ được cấp".

"Đó thường là trường hợp nhà tài trợ đã có một chỗ làm được chấp thuận cho họ và họ chỉ đang chờ visa, trong những trường hợp đó, họ có thể được phép làm việc”, Alan Rigas.
Các loại visa cũng khác biệt về thời hạn có hiệu lực, nó cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh của người nhận visa.
“Một visa bắc cầu sẽ vẫn còn, tùy thuộc vào lý do là gì".

'Vì vậy, nếu quí vị nộp đơn xin một visa khác sẽ mất 35 ngày, cho đến khi nó được xác định cuối cùng".

"Đó có thể là quyết định của Bộ và quí vị không xin tái xét và cũng không thành công, quí vị có 35 ngày để rời khỏi Úc".

"Nếu quí vị nộp đơn xin tái xét, đó là 35 ngày sau khi xem xét".

'Nếu nó được cấp, thì đó là cho đến khi cấp visa tiếp theo".

"Nếu đó là một visa cụ thể, chẳng hạn như Visa bắc cầu E, thì họ có một ngày để chứng minh điều gì đó với Bộ hoặc rời khỏi đất nước, đó là một ngày đặc biệt”, Alan Rigas .

Ngoài ra còn có một số visa bắc cầu ít phổ biến hơn.

Visa bắc cầu D được cấp khi ai đó đã cố gắng nhưng không thể nộp đơn xin thị thực chính thức, ví dụ nhân viên được ủy quyền không có mặt để phỏng vấn họ vào thời điểm đó, hoặc họ điền sai mẫu đơn xin thị thực, nhưng họ sẽ có thể để làm như vậy trong vòng 5 ngày làm việc tiếp theo.

Sau đó, họ có thể đủ điều kiện nhận visa bắc cầu C.

Còn visa bắc cầu R dành cho những người đang bị giam giữ do nhập cư, nhưng việc họ rời khỏi Úc là không được thực hiện một cách hợp lý, điều này cho phép họ được thả ra khỏi nơi giam giữ, trong khi chờ việc ra khỏi nước Úc.

Visa bắc cầu F được sử dụng riêng cho các nạn nhân bị nghi ngờ là buôn người ,hoặc nô lệ không có visa chính thức và loại visa này được cấp rất hiếm.

Trong một số trường hợp, quí vị có thể nộp đơn xin visa bắc cầu trực tiếp đến Bộ Nội vụ, nhưng trong những trường hợp phức tạp, quí vị nên tìm việc cố vấn pháp lý càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu visa đã hết hạn.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại sbs.com.au/vietnamese

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Hướng dẫn định cư: Giải thích về visa bắc cầu tại Úc 12/10/2021 08:21 ...
Như thế nào là tiếng Việt chuẩn? 28/11/2021 18:39 ...
Bản tin thời sự 27-11-2021 27/11/2021 12:19 ...
Á Châu Ngày Nay: Biểu tình bạo động trên quần đảo Solomons 27/11/2021 15:00 ...
Nước Úc trong tuần: Lao Động chỉ trích Liên Đảng lạm dụng lá bài an ninh quốc gia 27/11/2021 15:35 ...
Sơn Ca và các nghệ sĩ: Quái kiệt Trần Văn Trạch 27/11/2021 15:42 ...
Đừng quên những lưu ý này khi săn khuyến mãi Black Friday 26/11/2021 04:01 ...
Bản tin thời sự 26-11-2021 26/11/2021 12:44 ...
Biến thể COVID-19 mới gây quan ngại về sự hữu hiệu của vắc xin 26/11/2021 05:53 ...
Cảnh sát và binh sĩ Úc được phái sang quần đảo Solomons 26/11/2021 06:09 ...
View More