Coming Up Wed 7:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

Thuyết trình về tiểu đường tại Hội Cao Niên NSW

Ông Nguyễn Văn Miêng Source: SBS

Hội Thân Hữu Cao Niên NSW có buổi sinh hoạt đặc biệt vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 sắp tới tại trụ sở của Hội.

Ngoài các sinh hoạt thường lệ, còn có thuyết trình của một chuyên viên y tế về bệnh tiểu đường.

Hội trưởng là ông Nguyễn Văn Miêng cho SBS Việt Ngữ biết thêm chi tiết về buổi thuyết trình nói trên.