Coming Up Fri 7:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

Làm thế nào để được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 tại Úc?

Covid-19 vaccines Source: Getty Images/Tang Ming Tung

Tiến trình chủng ngừa COVID-19 đang được triển khai tại Úc. Cùng tìm hiểu xem quý vị có thể đăng ký chích vắc-xin khi nào và ở đâu.

Chương trình Triển khai Vắc-xin ngừa COVID-19 Toàn quốc của Úc đã xác định đối tượng ưu tiên và những địa điểm chủng ngừa trên toàn quốc. Những nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên khu vực cách ly và cửa khẩu, bệnh nhân và nhân viên tại các cơ sở chăm sóc cao niên và người khuyết tật là các nhóm đối tượng được ưu tiên trong chiến dịch triển khai.

Để biết mình đã đủ điều kiện chủng ngừa hay chưa, và địa điểm có thể đăng ký chủng ngừa https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au

Nếu quý vị trên 40 tuổi, quý vị đã đủ điều kiện chủng ngừa. Một số người trong khoảng từ 16 đến 39 tuổi cũng có thể đủ điều kiện được chủng ngừa.

Làm theo hướng dẫn tại đây để kiểm tra điều kiện tiêm vắc-xin.

Nếu quý vị trên 18 tuổi và chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin, quý vị có thể yêu cầu thông báo khi nào đủ điều kiện.

Những người dưới 16 tuổi hiện chưa đủ điều kiện được chủng ngừa tại Úc.

Quý vị cũng có thể đăng ký với GP và tìm hiểu thông tin về vắc-xin bằng ngôn ngữ của quý vị: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Những loại vắc-xin nào được khuyến nghị tại Úc?

Cơ quan Cố vấn Kỹ thuật về Chủng ngừa của Úc (ATAGI) khuyến nghik vắc-xin COVID-19 Comirnaty (Pfizer) là vắc-xin thích hợp cho những người trong độ tuổi từ 16 - 59 tuổi.

Vắc-xin AstraZeneca cũng có thể được tiêm cho những người từ 18 - 59 tuổi.

Coronavirus vaccine doses
SBS

 

Việc chủng ngừa của quý vị sẽ được lưu giữ hồ sơ

Chính phủ sẽ phải lưu giữ thông tin của những cá nhân được tiêm vắc-xin để theo dõi ai đã được tiêm. Đây là quy định bắt buộc đối với những cơ sở tiêm vắc-xin trong Chương trình Chủng ngừa tại Úc phải lưu giữ hồ sơ bệnh nhân đối với mỗi loại vắc-xin.

Thông tin về tình trạng tiêm vắc-xin của cá nhân dự kiến sẽ có tại My Health Record, Medicare, hoặc một bản in chứng nhận tại thời điểm tiêm vắc-xin, sau đó là một bản điện tử gửi qua email. 

Mức độ miễn dịch sẽ khác nhau

Cần 2 tuần để một cơ thể bắt đầu sản sinh kháng thể chống lại virus, nhưng 'sự bảo vệ' không có nghĩa là 'miễn dịch'. Chuyên gia về miễn dịch học tại Đại học RMIT, Tiến sỹ Kylie Quinn giải thích với SBS về mức độ khác nhau trong tính hiệu quả của vắc-xin:

Mức độ 1 - ngăn ngừa sự nhiễm bệnh

Mức độ 2 - không thể ngăn chặn sự nhiễm bệnh, nhưng có thể ngăn được tiến trình gây ra bệnh.

Mức độ 3 - không thể ngăn được bệnh, nhưng sẽ không phát triển thành bệnh nghiêm trọng.

Mọi vắc-xin ngừa COVID-19 đều miễn phí

Mọi loại vắc-xin đều miễn phí cho toàn bộ công dân Úc, thường trú nhân và người đang giữ visa. Những người sống ở Úc dù là với visa sinh viên, làm việc, visa tay nghề, visa gia đình, bạn đời, visa tị nạn, người tầm trú, các visa bảo vệ tạm thời, nhân đạo, vùng nông thôn, visa bắc cầu hoặc visa đặc biệt đều đủ điều kiện được tiêm vắc-xin miễn phí.

Những người ở trong các trung tâm giam giữ cũng được tiêm vắc-xin, kể cả người có visa đã bị hủy.


Xem thông tin về Coronavirus bằng ngôn ngữ của quý vị tại sbs.com.au/coronavirus

 

Thông tin về Coronavirus của Chính phủ


  • Người dân ở Úc phải giữ khoảng cách 1.5 mét với người khác.
  • Nếu đang có những triệu chứng cảm lạnh hoặc cảm cúm, hãy ở nhà và sắp xếp đi xét nghiệm.
  • Hãy kiểm tra những hướng dẫn tương ứng đối với tiểu bang và vùng lãnh thổ của quý vị: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania.