Coming Up Sun 7:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

Từng bước để lấy bằng chứng chủng ngừa COVID-19 ở Úc

How to get proof of your COVID-19 vaccinations in Australia Source: SBS

Dù có Medicare hay không!

  • Bạn có thể tải giấy chứng nhận chủng ngừa COVID-19 từ MyGov hoặc ứng dụng Medicare Express Plus
  • Nếu không có Medicare, bạn cần mã định danh chăm sóc y tế cá nhân (IHI)
  • Giấy chứng nhận sẽ có sau khi bạn tiêm mũi vắc-xin thứ hai

Đi đâu cũng phải đưa ra bằng chứng đã chích ngừa COVID-19

Bạn có thể chứng minh tình trạng tiêm chủng của mình bằng bản kê khai lịch sử tiêm chủng (Immunisation History Statement) hoặc giấy chứng nhận chủng ngừa COVID-19 kỹ thuật số (COVID-19 Digital Certificate) hay là tờ giấy thật có thể cầm trên tay. 

Có thể mất đến 10 ngày để tình trạng chủng ngừa của bạn được cập nhật trong hệ thống của chính phủ. Giấy chứng nhận chủng ngừa COVID-19 kỹ thuật số chỉ được tạo ra sau khi bạn tiêm liều vắc-xin thứ hai.

Lấy bằng chứng chủng ngừa COVID-19 ở Úc

Hãy bắt đầu bằng cách trả lời câu hỏi đầu tiên, SBS sẽ hướng dẫn bạn cách để lấy bằng chứng chủng ngừa COVID-19 ở Úc dù bạn có Medicare hay không. 

Nếu tôi có Medicare - quá dễ! 

Sau khi hồ sơ được cập nhật, bạn sẽ có thể truy cập giấy chứng nhận điện tử thông qua Medicare Online (liên kết với MyGov), ứng dụng Express Plus Medicare, hoặc dịch vụ My Health Record của chính phủ.

Bạn có thể lưu giấy chứng nhận vào điện thoại của mình bằng cách nhấn vào dòng chữ “thêm vào Apple Wallet” (“add to Apple Wallet”) trên iPhone hoặc “lưu vào điện thoại” (“save to phone”) trên điện thoại Android.

Bạn có thể lưu giấy chứng nhận vào ứng dụng cần để check-in như Service NSW, Service Victoria

Bạn cũng có thể gọi cho Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng Úc (Australian Immunisation Register) và yêu cầu họ gửi bản kê khai lịch sử tiêm chủng qua đường bưu điện. Thời gian gửi có thể mất đến 14 ngày.

Nếu tôi không có Medicare thì sao?  

Không có Medicare VẪN LẤY ĐƯỢC bằng chứng chủng ngừa COVID-19

Nếu bạn không có Medicare, bạn vẫn có thể nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng bằng cách sử dụng dịch vụ mã định danh chăm sóc y tế cá nhân (IHI) của chính phủ.

Hãy truy cập IHI thông qua MyGov và chọn “xem lịch sử chủng ngừa” để xem giấy chứng nhận của bạn.

Nhiều rắc rối có thể xảy ra!

Có thể bạn đã không biết đến mã định danh chăm sóc y tế cá nhân (IHI) trước khi tiêm chủng.

Có thể tên bạn trên giấy chứng nhận bị sai hay khác thứ tự so với bằng lái hay passport.

Có thể giấy chứng nhận thiếu một liều hay sai thông tin về vắc-xin.

Bí quyết là kiên nhẫn và bình tĩnh, chịu khó gọi điện thoại, làm theo hướng dẫn. Có những trường hợp, bạn cần phải tìm đến nơi mình đã nhận vắc-xin để xin cập nhật hồ sơ.

Những số điện thoại cần thiết

  • National Coronavirus Helpline Đường dây Trợ giúp Coronavirus Toàn quốc 1800 020 080
  • Australian Immunisation Register Tổng đài Đăng ký Tiêm chủng Úc 1800 653 809
  • Nếu cần thông dịch, gọi 131 450 và nhờ họ gọi cho các cơ quan chính phủ mà bạn cần.

Chúc bạn may mắn! 

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại sbs.com.au/vietnamese