SBS Việt ngữ

Bản tin thời sự 25-06-2022

SBS Việt ngữ

Vietnamese news bulletin

Vietnamese news bulletin Source: Getty


Published 25 June 2022 at 5:05pm
Presented by Bích Ngọc
Source: SBS

Các tin chính trong bản tin thời sự.


Published 25 June 2022 at 5:05pm
Presented by Bích Ngọc
Source: SBS


- Phụ nữ Hoa Kỳ mất quyền phá thai theo hiến pháp.

- Hai người chết trong vụ xả súng ở một câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính ở Na Uy.

- Úc xác lập một kỷ lục thế giới về bơi lội.

Advertisement
- Bà Jacinta Allan là tân phó thủ hiến của tiểu bang Victoria.

-Việt Nam, Campuchia hứa hẹn không cho thế lực thù địch dùng lãnh thổ phương hại nước kia.


Share