1911

Action, War, Historical drama
2h 1m2011Yue Chinese
Play
1911
2h 1m

Having studied the art of modern warfare in Japan, Huang Xing becomes one of the leaders of a revolt against China's Qing Dynasty.

countries:
China, Hong Kong
directors:
Jackie Chan, Li Zhang
cast:
Jackie Chan, Li Bingbing, Winston Chao, Joan Chen, Jaycee Chan, Dennis To, Wu Jiang, Wenli Jiang, Jing Ning, Shaoqun Yu, Chun Sun, Ge Hu, Ya'nan Wang, Ming Hu
advice:
Violence