Addicted Australia (Vietnamese)

Documentary
1 season availableEnglish

Cứ 5 người Úc thì có 1 người có vấn đề với rượu, ma túy hay cờ bạc vào một lúc trong đời. Chúng tôi được cho tiếp xúc khác thường trong 6 tháng với 10 người Úc và gia đình của họ khi họ cai nghiện. Họ ký giấy tham gia một chương trình điều trị độc đáo trong 6 tháng, và chúng tôi theo dõi hành trình đau khổ của họ, từ tuyệt vọng tới hy vọng và việc có thể phục hồi.

S1 E1: Addicted Australia   (Vietnamese)
Start Here
S1 E1: Addicted Australia (Vietnamese)
58m
Chương trình điều trị bắt đầu. Mười người tham dự phải được nhóm Turning Point xem xét về thể chất và tâm lý, để xác định việc chăm sóc cho riêng mỗi người mà họ cần. Nhóm họp lần đầu tiên với nhân viên hỗ trợ cho nhóm. Chẳng bao lâu căng thẳng dâng ...
countries:
Australia