Australia In Colour (Vietnamese)

Documentary
2 seasons availableEnglish

Nước Úc Bằng Mầu - Loạt 1
“Nước Úc Bằng Mầu” là lịch sử của Úc, được thuật lại qua một sưu tập độc đáo những giây phút trên phim, được làm sống lại lần đầu tiên bằng mầu rực rỡ. Nó kể chuyện làm sao nước Úc thành quốc gia như ngày nay. Với lời kể của Hugo Weaving, nó là sự suy gẫm về tính chất của đất nước ta, thái độ, chính trị và các phấn đấu của nó, để quí chuộng quá khứ của người thổ dân và đa văn hóa. “Nước Úc Bằng Mầu “ cho ta cơ hội sống lại lịch sử theo góc nhìn tươi mới.

S2 E4: Episode 4
Catch Up
S2 E4: Episode 4
52m
Có nhiều thách thức nhưng nông nghiệp, sản xuất và dân số ngày càng tăng đã biến Úc thành một quốc gia thịnh vượng trong suốt một thế kỷ.
countries:
Australia
directors:
Lisa Matthews