First Australians (Vietnamese)

Documentary
1 season availableEnglish

Những Người Úc Đầu Tiên Loạt 1
Những Người Úc Đầu Tiên, ghi lại theo thời gian sự chào đời của nước Úc hiện đại chưa hề được kể trước đây, theo quan điểm của những người dân đầu tiên của Úc.

S1 E7: We Are No Longer Shadows
Catch Up
S1 E7: We Are No Longer Shadows
52m
Việc mất quyền làm chủ đất gây ảnh hưởng tệ hại nhất cho những người Úc đầu tiên. Cuộc tranh đấu cho quyền về đất tiếp tục, và một trong những anh hùng của nó là Eddie Mabo.
countries:
Australia
directors:
Beck Cole