Insight (Vietnamese)

News and Current Affairs
1 season availableEnglish

Đón xem người dẫn chương trình Kumi Taguchi trong Insight, diễn đàn ý tưởng hàng đầu của Úc, cô sẽ sử dụng kỹ năng độc đáo của mình để hướng dẫn một cuộc tranh luận sôi nổi về một chủ đề nào đó mỗi tuần.

S2021: Hurt At Work (Vietnamese)
Catch Up
S2021: Hurt At Work (Vietnamese)
52m
Điều gì xảy ra sau khi bạn bị thương tại nơi làm việc? Các hệ thống đang áp dụng hiện tại nhằm đưa người lao động trở lại làm việc - nhưng thực sự gồm những gì? Những ảnh hưởng nào đối với người lao động bị thương, cả về thể chất và tinh thần?
countries:
Australia