The Point (Vietnamese)

News and Current Affairs
1 season availableEnglish

Chương trình The Point cung cấp phân tích cụ thể về các vấn đề bản địa và quan điểm độc đáo về các vấn đề bản địa ở Úc và trên thế giới.

S2021 E6: The Point   (Vietnamese)
Catch Up
S2021 E6: The Point (Vietnamese)
54m
30 năm trôi qua kể từ khi Ủy ban Hoàng gia về Những cái chết của người Thổ dân trong buồn giam đưa ra những phát hiện của họ cho thấy gần 500 người thổ dân đã chết khi bị giam giữ. Cuộc trò chuyện này vẫn đang khẩn thiết hơn bao giờ hết.
countries:
Australia