SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

  • The Brothers Quibble (Penguin)Source: Penguin
Enjoy story time in Persian-farsi with our audio book of children’s favourite, The Brothers Quibble, that you can listen to below!
By
SBS Radio

21 May 2015 - 12:26 PM  UPDATED 25 May 2015 - 10:39 AM

"Spalding Quibble ruled the roost.
He shared it with no other.
But then his parents introduced a brand new baby brother..."

قصه گویی به زبان فارسی با رادیو اس بی اس 

اس بی اس ضمن همکاری با انجمن اطلاعات و کتابخانه استرالیا (ALIA) در نظر دارد تا از طریق ارائه یک برنامه به نام برنامه ملی قصه گویی همزمان بیش از پیش طیف گسترده تری از استرالیایی ها را با اعجاز قصه گویی آشنا کند.

 برنامه ملی قصه گویی همزمان یک طرح ابتکاری سالانه است که در نظر دارد تا کودکان را تشویق به کشف لذت خواندن کند. در این برنامه بیش از 450000 کودک در 3000 مدرسه و کتابخانه در سرتاسر استرالیا در یک روز و در یک ساعت دور هم می نشینند تا به یک قصه بصورتی مشترک گوش کنند. 

Quick links:

 

بمنظور حمایت از این طرح ابتکاری، اس بی اس یک سری کتاب های صوتی Aaron Blabey را به نام “The Brothers Quibble”(Penguin Australia)  به شانزده زبان به غیر از زبان انگلیسی تهیه کرده است که شامل زبان فارسی نیز می شود.

 مدیر عامل اس بی اس آقای مایکل ابید در این خصوص می گوید: "این یک برنامه شگفت انگیز است که در آن گوناگونی های موجود در استرالیا جشن گرفته می شود و از طریق ورود به قلب و جوهر آنچه که اس بی اس در چهل سال گذشته انجام داده است سبب ترویج آگاهی های فرهنگی در بین استرالیایی های جوان می شود".

 آقای ابید همچنین اضافه کرده است: "بعنوان چند زبانه ترین و چند فرهنگی ترین رسانه جهان – و با در نظر گرفتن حضور NITV بعنوان بخشی از شبکه خود – باید گفت هیچ رسانه دیگری در شرایطی بهتر از اس بی اس برای حمایت از ALIA برای دسترسی به بیش از چهار میلیون استرالیایی که در خانه خود به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند و آنهم از طریق ارائه برنامه ملی قصه گویی همزمان برای طیف گسترده تری از افراد بیش از گذشته وجود ندارد. 

 

کتاب قصه صوتی ‘The Brothers Quibble’ به زبان فارسی از روز هجدهم مه بر روی وبسایت sbs.com.au/simultaneousstorytimeیا وبسایت sbs.com.au/Persian قابل دسترس خواهد بود. 

 

 

Audio books are also available in: