SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

  • The Brothers Quibble (Penguin)Source: Penguin
Enjoy story time in Vietnamese with our audio book of children’s favourite, The Brothers Quibble, that you can listen to below!
By
SBS Radio

21 May 2015 - 12:34 PM  UPDATED 25 May 2015 - 10:41 AM

"Spalding Quibble ruled the roost.
He shared it with no other.
But then his parents introduced a brand new baby brother..."

SBS Radio Kể chuyện bằng tiếng Việt 

SBS hợp tác với Thư viện và Hiệp hội Thông tin Úc (ALIA) mang lại sự kỳ diệu của những câu chuyện kể cho nhiều người Úc hơn bao giờ hết với National Simultaneous Storytime (Cả Nước Cùng Kể Chuyện).

Cả Nước Cùng Kể Chuyện là một chương trình ​​hàng năm nhằm khuyến khích trẻ em khám phá niềm vui đọc sách, hơn 450 ngàn trẻ em ở 3 ngàn trường và thư viện trên khắp nước Úc, ngồi xuống cùng chia sẻ một câu chuyện với nhau, cùng một ngày, cùng một lúc.

Quick links:

Để hỗ trợ sáng kiến này, SBS đã sản xuất sách nói từ truyện The Brothers Quibble’ (Anh em nhà Quibble ) của Aaron Blabey (Penguin Australia) bằng 16 ngôn ngữ khác tiếng Anh, bao gồm cả tiếng Việt.

Ông Michael Ebeid, Giám đốc SBS cho biết: "Đây là một sáng kiến ​​tuyệt vời để thể hiện sự đa dạng văn hóa và khuyến khích ý thức này trong tâm hồn những em bé của nước Úc, các em sẽ cảm nhận được những gì chúng tôi đã làm tại SBS trong 40 năm qua.

"Là một đài đa văn hóa và đa ngôn ngữ nhất thế giới - cùng với NITV trong mạng lưới của chúng tôi - không có tổ chức truyền thông nào ở Úc tốt hơn SBS có thể hỗ trợ ALIA tìm đến hơn 4 triệu người Úc hiện đang nói một ngôn ngữ khác tiếng Anh tại nhà, giúp đem Cả Nước Cùng Kể Chuyện đến với nhiều người hơn bao giờ hết".

Hòa mình vào sáng kiến này, Tú Trinh, người dẫn chương trình tiếng Việt của SBS Radio sẽ đọc truyện ‘Anh em nhà Quibble’ tại Whitlam Library, Cabramatta, lúc 11am ngày 27 tháng Năm. 

Phiên bản sách nói tiếng Việt ‘The Brothers Quibble’ (Anh em nhà Quibble) sẽ ra mắt ngày 18 tháng Năm, tại sbs.com.au/simultaneousstorytime hay sbs.com.au/Vietnamese

Cả Nước Cùng Kể Chuyện sẽ diễn ra trên toàn quốc lúc 11am ngày 27 tháng Năm 2015. 

 

Audio books are also available in: