Advertisement
በቤተሰብ መካከል መለያየት ሲፈጠር በአብዛኛው የአረጋውያን ለጉስቁልና መዳረግ ሁነት ይጨምራል። እንዲህ ያለው ነገር በእርስዎ ላይ ከደረሰ ወይም በሌሎች ላይ ደርሶ ካዩ ለመግታት የሚያስችል እርምጃ መውሰድ በጣሙን ጠቃሚ ነው።
English
By
Ildikó Dauda, Presented by
Kassahun Seboqa

15 Jun 2017 - 4:45 PM  UPDATED 15 Jun 2017 - 4:51 PM

ወደ አውስትራሊያ መጤ ለሆኑ አረጋውያን ማኅበራዊ ገለልተኝነትና የቋንቋ ችግር፣ ለጉስቁልና በሚዳረጉበት ወቅት አቤቱታ ለማቅረብ እንዳይችሉ ተጨማሪ መሰናክሎች ይሆኑባቸዋል። ይሁንና መጤ ማኅበረሰባትን ለመርዳት የሚያስችሉ እገዛዎች አሉ።

አረጋውያንን ለጉስቁልና መዳረግ ምንድነው?

የዓለም የጤና ድርጀት አረጋውያንን በአንድ ወቅት ወይም በተደጋጋሚ ሆን ብሎ ማጎሳቆል፣ ወይም "በእምነት ማጉደል ሳቢያ ለጉዳት ሲዳረጉ፣ አለያም አንድ አረጋዊ ግለሰብ ለጭንቀት ሲጋለጥ" ተገቢ እርምጃን አለመወሰድ አረጋውያንን ለጉስቁልና እንደመዳረግ ይፈርጀዋል። 

Aged care

 

አረጋውያንን ማጎሳቆል ከዓለም ሕዝብ 10 ፐርሰንቱን ቢያካትትም ብዙውን ጊዜ ግና በሪፖርትነት አይቀርብም።

90 ፐርሰንት ያህሉ አረጋውያንን ለጉስቁልና የመዳረግ ሁነቶች ተከስተው ያሉት በቤተሰብ አባላት ነው። የAdvocare ዋና ሥራ አስፈጻሚ ግሬግ ማህኒ “የAdvocare ተሞክሮዎችና ጥናታዊ ምርምሮች የሚያሳዩት በአብዛኛው አረጋውያንን ለጉስቁልና ዳራጊዎች ሴቶችና ወንዶች ልጆች መሆናቸውን ነው የሚያመለክቱት” ብለዋል። 

World Health Organisation

NSW Seniors Rights Service

Seniors Rights Victoria

ውስን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ወይም የትምህርት ደረጃ ያላቸው አረጋውያን በአብዛኛው በቤተሰባቸው ወይም በጓደኞቻቸው ለመጎሳቆል የተጋለጡ ናቸው።

ምልክቶቹ ምንድናቸው?

Omar

ውስን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ወይም የትምህርት ደረጃ ያላቸው አረጋውያን በአብዛኛው በቤተሰባቸው ወይም በጓደኞቻቸው ለመጎሳቆል የተጋለጡ ናቸው።

አንዳንዴ በአረጋውያን ላይ የሚደርሱ ጉስቁልናዎችን በውል ለመለየት ያውካል። የተካሄደባቸው የጉስቁልና ተግባር ምናልባትም የረቀቀ ይሆናል፤ አሊያም አረጋውያኑ ስለ ጉዳዩ መናገር አይሹም። ለምሳሌ ያህል፣ ከአንድና ሁለት የቤተሰብ አባላት ባሻገር የማኅበረሰብ ድጋፍ የሌላቸውን አረጋውያን ለመጠቀሚያነት የሚገለገሉባቸውም ሰዎች አሉ። 

 “እንዲህ ላሉ ሰዎች አረጋውያን ስለምን እንደሚፈርሙ በማያውቁት ጉዳይ ላይ እንዲፈርሙ ማስደረግ በጣሙን ቀላል ነው።” የአረጋውያን መጦሪያ፤ ሥራ አስኪያጅ አሌግዛንደር አብራሞፍ 

Aged Rights Advocacy Service 

አንዱ የተዘወተረ አረጋውያን ጉስቁልናን የማድረሻ መንገድ ንዋይ ነው

አረጋውያንን ለጉስቁልና መዳረግ በአካል ላይ ብቻ የተወሰነ አይደለም፤ ሥነ ልቦናዊ፣ ምጣኔ ሃብታዊና ማግለልንም ያካትታል።

ይበልጡኑ ተዘውትሮ የሚከሰተው ግና ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ነው። ከአረጋውያን ገንዘብን በመስረቅ፣ የውርስ ሰነዶችን እንዲለውጡ ማስገደድ ወይም የባንክ ዶክሜንት ላይ ፊርማቸውን አስመስሎ መፈረምን ያካትታል። 

Credit Cards

 

የተወሰኑ ሰዎች የነገረ ፈጅ ሥልጣንን በመጠቀም የገንዘብና ሕጋዊ ጉዳዮቻቸውን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር አረጋውያንን ለጉስቁልና ይዳርጋሉ። 

“የቋንቋ ችሎታ ውስንነት የመጤዎችን ብይነመረብ ያጠብባል፤ እንዲሁም በፋይናንስና ሕጋዊ ውሳኔዎቻቸው ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል።” - የአረጋውያን መጦሪያ፤ ሥራ አስኪያጅ አሌግዛንደር አብራሞፍ

The Australian Institute of Family Studies

NSW Seniors Rights Service

 

እገዛን እንደምን ያገኛሉ?

Elder Abuse prevention and support

 

በየትኛውም የአውስትራሊያ ክፍለ ሃገራትና ክፍለ ግዛታት ውስጥ በአረጋውያን ላይ የሚደርሱ ጉስቁልናዎች አስመልክቶ ሪፖርት ማድረግን ግድ የሚያሰኙ ድንጋጌዎች የሉም።

ይሁንና፤ እያንዳንዳቸው ክፍለ ሃገራትና ክፍለ ግዛታት ለጉስቁልና የተዳረጉ አረጋውያንን የሚያግዝ ተቋማት አላቸው። በራስዎ ላይ ደርሶ ከሆነና እንዲሁም ሌላ ለጉስቁልና የተዳረጉ አረጋውያንን የሚያውቁ ከሆነ ሁሌም ለችግሮቹ አሥፈላጊውን እርዳታ የሚቸሩ አሉ።

My Aged Care website በመጎብኘት በሚኖሩበት ክልል እርዳታ ሰጪ ተቋማትን ይፈልጉ።   

ራስዎ ወይም ሌሎች አረጋውያን ለጉስቁልና ከተዳረጉ አሥፈላጊውን እርዳታን የሚሰጥ አለ።

ሆኖም ሰለባ የሆኑ ግለሰቦች እንግሊዝኛ ቋንቋን በውል የማይናገሩ ከሆነ ችግርን ሪፖርት ማድርግ አዋኪ ይሆናል። ከእንግሊዝኛ ሌላ ቋንቋን የሚናገሩ ከሆነ ብሔራዊ የትርጉምና ትርጁማን አገልግሎትን (TIS) በ 13 14 50 ደውለው ያነጋግሩ። ራስዎ ደውለው መነጋገር የማይችሉ ከሆነ ግና ሐኪምዎን፣ የሃይማኖት መሪዎን ወይም እምነት የሚጥሉበትን ወዳጅዎን ደውለው እንዲያነጋግሩልዎት ማድረግ ይችላሉ።

Australian Institute of Family Studies

The National Translating and Interpreting Service (TIS) 

ግንዛቤን ማስጨበጥ

Free from abuse

 

የተባበሩት መንግሥታት ራስን መቻል፣ ተሳትፎ፣ ክብካቤ፣ ራስን ለስኬት ማብቃትንና ለአረጋውያን ክብር የማጎናጸፍን መርሆዎች ይደግፋል።

በአብዛኛው አረጋውያን በራሳቸው ቤተሰብ አባላት ለጉስቁልና እንዳይዳረጉ ጁን 15 ዓለም አቀፍ የአረጋውያን ጉስቁልና ግንዛቤ ማስጨበጫ ቀን እንዲሆን ይሁንታን የቸረው የተባበሩት መንግሥታት ጠቅላላ ጉባኤ ነው። 

የዚህ ዓመት ግንዛቤ ማስጨበጫ ቃል ‘የአረጋውያን ጉስቁልናን ማስቆም እንችላለን’ የሚል ነው። በማኅበረሰብ ዝግጅት ወይም በራስዎ ዝግጅቶችን በማስተናገድ መሳተፍ ይችላሉ። ለምሳሌ ያህል፣ በዕለቱ ሐምራዊ ልብስ በመልበስ፣ ዛፍ በመትከል፣ የጠዋት ሻይ በማዘጋጀት፣ አለያም የእግር ጉዞ በማሰናዳት ግንዛቤን ማስጨበጥ ይችላሉ።

በይበልጥ ለመረዳት፤ 

UN Principles for Older Persons (1991)

Elder Abuse Awareness day

በቋንቋዎ መረጃን ያፈላልጉ:

በ Elder Abuse Helpline

ጠቃሚ ሊንኮችና ስልክ ቁጥሮች

Victoria: Seniors Rights
Helpline: 1300 368 821

NSW: Police - Elder Abuse
Helpline: 1800 628 221

Western Australia: Advocare
Helpline: 1300 724 679 (Perth)

1800 655 566 (rural)

ACT: Elder Abuse prevention and assistance

Helpline: 02 6205 3535

Northern Territory: Emergency Services
Helpline: 131 444

Queensland: Elder Abuse Prevention Unit
Helpline: 1300 651 192

South Australia: Aged Rights
Helpline: 08 8232 5377 (Adelaide)

1800 700 600 (rural)

Tasmania: Advocacy Tasmania
Helpline: 1800 441 169