SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
SBS Filipino (SBS Filipino)

Happyland ay bahagi ng tatlong taong paglalakbay ng taga-Melbourne na artist Kaff-einne at ng Happyland team - ang Pilipina Australyano na naka-base sa Melbourne Emily Cheesman at mga Filipino artists Geric Cruz, Marti Salva at Geloy Concepcion. Ang Happyland ay pagsasalaysay ng buhay sa Happyland at Baseco sa pamamagitan ng mga larawan at isang oras na dokumentaryong binuo ni Marti Salva. Larawan: Marti Salva, Kaff-einne at Emily Cheesman sa No Vacancy Gallery, Federation Square kung saan tampok ang Happyland mula ika-4 hanggang ika-21 ng Mayo (SBS Filipino)

By
Maridel Martinez
Published on
Monday, May 8, 2017 - 09:12
File size
3.7 MB
Duration
8 min 10 sec

Nakausap natin si Kaff-einne at Marti Salva na bumibisita sa Melbourne mula Pilipinas.

Ang Happyland ay bahagi ng Human Rights Arts and Film Festival Exhibition info: http://2017.hraff.org.au/events/happyland-arts/

 

Film info: http://2017.hraff.org.au/events/happyland/

 

Kids event: http://2017.hraff.org.au/events/hraff-goes-west-create-kaff-eine/