SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Vidhana Soudha - State Lagislature & Secretariat Building (Flickr) (Flickr)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ  ಡಿ. ಗರುಡ್ ನೀಡಿರುವ    ೬ / ೧೧ / ೨೦೧೭ ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ವಾರದ  ಭಾರತದಲ್ಲಿನ  ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಸಂವಾದೀಯ ವಿವರಣೆ 

By
Chandra Devudu, D.Garud
Published on
Tuesday, November 7, 2017 - 20:29
File size
6.53 MB
Duration
14 min 16 sec

ಈ ವಾರದ 'ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ' ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವುಡು ಕೆಳಕಂಡ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಿ. ಗರುಡ್ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ;
೧. ಒಗಟಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಚೆನ್ನೈ ಭೇಟಿ ;
೨. ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ;
೩. ನಟ ಕಮಲಹಾಸನ್ ಕಂಡ ಹಿಂದೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ!
೪. ಬಸವ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು ....
ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಂಕಣ ಆಲಿಸಿರಿ .....