SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Yerevan Saeed (Supplied )

Yerevan Seîd (Saeed) le Washington- we, pisporî sîyasî ye le biwarî Rojhellatî Nawerast û xwêndkarî Diktora ye le biwarî Şirovekirdin û Çarserî Ajawe (Ceng). Le em lêdwane da kêşe nwêkanî nêwan Emrîka û Êran tawûtwê dekeyn paş hêriş kirdin bo ser dû tankerî barhellgirî newt le Kendawu Oman da.

 Girjîyekan zor bûne le rojhellatî nawerast paşewey 2 tankerî newt hêriş kiraye seryan û be şikestî manewe le nawendî serqalltrîn rêgayî keştî le cîhan da.

Ew rûdawe bûwe be hoy berzbûnewey nirxî newt û trirsî xûlqandûwe ke pêkdadan helldegirsêt le nêwan Êran û Wilayete Yekgirtokan.

By
Roza Germian
Published on
Sunday, June 16, 2019 - 15:21
File size
24.26 MB
Duration
13 min 15 sec