SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Lao
Women Football - Pixabay (Pixabay)

ສຳພາດ: ຍານາງ ນະຣູມົນ ສຸດທະນາ

 

ນາງສາວ ຊູຊານ ພົງສົງຄາມ ແຕ່ໃດໆມາມັກເຕະບານແລະເຕະບານມາແຕ່ນ້ອຍເມື່ອຍັງຢູ່ໃນ

ປະເທດໄທຍ໌ຢູ່່. ບັດນີ້ເມື່ອມາຢູ່ໃນອອສເຕຼັເລັຍແລ້ວ ນາງຈ່ອງຕາໃສ່ການເປັນສະມາຊິກຂອງ

ທິມຊາດອອສເຕຼເລັຍ ຄຶ ມັດທຽນດາ.

 

ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່ານາງກຳລັງຈະສຳເຣັດຄວາມໄຟຝັນນັ້ນຢູ່.

By
Khamleck Thongvilu (ຄຳ​ເຫຼັກ ທອງວິ​ລຸຍ)
Published on
Saturday, June 15, 2019 - 16:25
File size
26.27 MB
Duration
14 min 21 sec