SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Lao
A member of Free Lao Campaign in Australia demonstration against Laos - Ki Malaykham's photo ( Ki Malaykham's photo)

ສຳພາດ: ທ່ານ ກິ ມາໄລຄຳ ສະມາຊິກ ປົດປ່ອຍລາວ (ຟຼີລາວແຄມເປນ).

 

ຄົນລາວໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍປະທ້ວງສະຖານທູດ ສປປລາວ ຈາກນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ

ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານສິ່ງນຶ່ງທີຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນເຫັນວ່າ ສະຖານທູດ ສປປລາວ ນັ້ນ ແຊກແຊງ ແບ່ງແຍກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍແຕກແຍກຜິດຖຽງກັນ.

 

ຕາມທີ່ຊາບຈາກການສຳພາດແມ່ນວ່າການປະທ້ວງນັ້ນຝົດຟຶ້ນໂດ່ງດັງແລະໃຫຍ່ໂຕພໍສົມຄວນ ແຕ່...

By
Khamleck Thongvilu
Published on
Monday, June 10, 2019 - 19:07
File size
15.65 MB
Duration
8 min 33 sec