SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Lao

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.
Download the SBS Radio app
DOWNLOAD OR UPDATE NOW

Stay connected in your language to Australian news and conversations that matter to you with the free SBS Radio app.

Latest news in radio

Latest content from SBS Lao.

ຈັ່ງວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທຍ໌ ໂດຍກາຍຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວ ພາກັນສະກັນກັ້ນພະຍາດອະຫິວາໜູອາຟຼິກກາທີ່ແຜ່ຜາຍອອກມາຈາກແຂວງສາຣະວັນໃນລາວ ທັງກໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວໃນແຂວງດັ່ງກ່ວານຳດ້ວຍ......
ທ່ານ ແຊນນັນ ແຟຼນຊ໌ ອະດິດນັກຣົບເກົ່າອອສເຕຼເລັຍເວົ້າວ່າວຽກງານຂອງ່ານໃນການຊົດຊ່ວຍບ້ານຕ່າງໆທີ່ທຸກຍກລ້ຳບາກໃນປະເທດ ຕີມໍ່ ເລດສ໌ເຕ...
ການຄົ້ນຄົ້ວໃໜ່ອັນນຶ່ງພົບພໍ້ວ່າແມ່ນ້ຳຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ມີຢາຂ້າພະຍາດ ແບກເທັຍເຣັຍຫຼາຍກ່ວາຣະດັບທີ່ປອດພັຍເຖິງ 300 ເທົ່າ. ...
ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍໃນຣັດວິກຕໍ່ເຣັຍຈະຖຶກກວດເບິ່ງ ໂອຕິຊຳ ໃນອາຍຸທີ່ນ້ອນໆຢູ່ເພື່ອຊົດຊ່ວຍພໍ່ແມ່ແລະທ່ານໜໍຈະຮູ້ຈະເຫັນອາການດັ່ງກ່າວໂດຍວ່ອງໄວໄດ້. ...
ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັ້ນຈະແກ້ໄຂຈຳນວນການຕາຍທີຮຽກວ່າ ສະຕຽນເບກທ໌.ພວກເພີ່ນທຸ້ມເທເງິນຄຳ 52...