SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Lao

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.
Listen to the Women's World Cup live with SBS Radio
Every match live and free, in multiple languages.

 

Kicks-off 8th of June.

 

Latest news in radio

Latest content from SBS Lao.

ສຳພາດ: ຍານາງ ນະຣູມົນ ສຸດທະນາ ນາງສາວ ຊູຊານ ພົງສົງຄາມ ແຕ່ໃດໆມາມັກເຕະບານແລະເຕະບານມາແຕ່ນ້ອຍເມື່ອຍັງຢູ່ໃນປະເທດໄທຍ໌ຢູ່່. ບັດນີ້ເມື່ອມາຢູ່ໃນອອສເຕຼັເລັຍແລ້ວ...
ຕໍ່ຈາກທີ່ປະເທດໄທຍ໌ແລະ ສປປລາວ ຕົກລົງການຈ້າງສະພານຂ້າມແມ້ນຳຂອງບຶງການເຂົ້າໃ່ສ ປາກຊັນ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ມີຄະນະກັມການເພື່ອດຳເນີນໂຄງການຂົວແມ່ນຳ້ຂອງທີ5...
ປະຊາຊົນຈາກທຸກຊັ້ນສັງຄົມລົງຖນົນຫົນປະທ້ວງຢ່າງຝົດຟື້ນດັງກ້ອງໄປທົ່ວໂລກນີ້ປົກປ້ອງການເປັນເຈົ້າຕົນເອງແລະບໍ່ໃຫ້ ຮົງກົງ ມີກົດໜາຍຈັບຄົນ ຮົງກົງ...
ວ່າ ໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍ ນັບມື້ນັບມີການເວົ້າວ່າຍິ່ງໆຂຶ້ນວ່າ ສປປລາວ ແຈກແຈງ ແບງແຍກສັງຄົມລາວໃນປະເທດນີ້ໂດຍອາໄສສະຖານທູດ ສປປລາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ...
ສຳພາດ: ທ່ານ ກິ ມາໄລຄຳ ສະມາຊິກ ປົດປ່ອຍລາວ (ຟຼີລາວແຄມເປນ). ຄົນລາວໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍປະທ້ວງສະຖານທູດ ສປປລາວ ຈາກນະຄອນຫຼວງ...