SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
703items

Penny的第一天

Penny Wong的第一天是什么样子的?

Šis vai Tas - Edgars Pudāns

Kur Rīgas puisis labāk jūtas - ziemas sniegos vai vasaras karstajās smiltīs?
Edgara Grestes sērijas turpinājums ar jauniem latviešiem kuriem kā Latvija tā Austrālija ir mājas.

Latviskas vecumdienas

Kāda ir dzīve Melburnas latviešu ciemā?
Rūta Šķoba iepazīstina ar ciemu un daudzām izdarībām ko iemītnieki var izbaudīt ciemā.
Latviešu valodas radio raidījumu sākumi Austrālijā meklējami vēl pirms SBS laikiem. Jānis Čečiņš izvadā klausītājus pa galvenajiem notikumiem radio vēsturē.
Atcerēsimies 3ZZ sakumu 1975. gadā Melburnā un 2EA 1976. gadā Sidnejā, pāreju uz SBS, un daudzās pārmaiņas kas novedušas līdz šai dienai.

Patriotisms Otrā daļa

Vai Tu esi savas zemes patriots. SKDS aptauja
Skat. Pirmo daļu.

Patriotisms Pirmā daļa

Vai Tu esi savas zemes patriots? SKDS aptauja. ļ
2014 gadā SKDS vaicāja 1002 latviešiem gados no 18 līdz 74, ko viņi domā par patriotismu. Uz tiem pašiem jautājumiem, atbildes svārstijās no gada uz gadu. Visaugstākais patriotisma vilnis bija 2003 gadā, kad Latvijā notika Dziesmu un Deju...

Šis vai Tas? - Inga Madzule

Kā ir pavadīt 20 gadus ārzemēs un tad atgriezties mājās?
Inga 20 gadus nodzīvojusi ārzemēs, 10 no tiem Austrālijā, kur viņa apprecējusies un uzsākusi ģimeni. Cik viegli tagd ir iejusties atkal ikdienas dzīvē Latvijā?

Vasaras vidusskola 2016.g.!

Annas Ziedares Vasaras vidusskola katru gadu pulcē juaniešus no visām Austrālijas malām.
Skolas vadītāja Lilita Daenke un audzinātāju vadītājs Matīss Reinhards pastāsta par šī gada skolu.

Kas jauns virsotnē?

Kristīne Saulīte stāsta par Latiešu Apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē
Tagad jau gadu Kristīne ir vadījusi LAAJ prezidiju. Kas panākts un kas iecerēts? Un kas ir Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības plānos tagad, ka Kristīne ievēlēta priekšsēža vietnieka amatā?
Ivars stāsta par savu jaunāko mūzikālo pasākumu ar Melburnas jaukto kori Daina un vīru kori Veseris.
AL56. Kultūras dienu "nagla" solās būt Uģa Prauliņa Pagānu gadagrāmatas uzvedums. Ivars apraksta kā uzvedums tapis Latvijā ar kori Gaudeamus, un kā viņš to veido Melburnā. Saruna aizvirzās arī uz 2018. gada Dziesmu svētkiem un Latvijas simtgadi.

Šis un tas.

Edgara Grestes Intervija ar Ingusu Purēnu.
Ingus Purēns ir pārcēlies uz dzīvi Latvijā. Viņš stāsta Edgaram Grestem par savu dzīvi un piedzīvojumiem . Vai viņš uzskata Latviju tagad kā savas īstās mājas? Paklausieties Edgara Grestes intervijā.

Latviesši Melburnā

Latvieši Melburnā. Anitas Andersones pārskats par 2015 gadu un par nākotnes plāniem
Daudz ir noticis 2015 gadā, vidusskolas izlaidums, Daugavas skolas 65 gadu jubileja utt. 2016 gads jau iesācies ar Tērvetes bērnu nometni un ļoti iespaīdigo koncertu "Latvian Voices. Kultūras dienu rīkotāji jau arī aktīvi piestrādā un veido...

Latvieši Brisbanē

Kas notika Brisbanē 2015 gadā. Pārskats.
Latvieši Brisbanē tiekas ik mēnesi, vai nu baznīca, vai seņioru saietā, vai spēlejot zolīti.. Bērni tiek apmācīti skoliņā, un pagajušā gadā uzveda trīs cēlienu lugu.. Viss aizkustinošākais bija, ka tika apzināti visu latviešu mūzībā aizgājušo...

Latvieši Pertā

Jānis Purvinskis stāsta par latviešiem Pertā un kas noticis 2015. gadā.
Vai vispar kāds zin, ka arī Pertā dzīvo Latvieši, vaicā Jānis Purvinskis. Latvijas viesi vairākkārt ir apmeklējuši laviešu kopienes citos latviešu centros. Pertā tas notiek reti. Tomēr, kā visur citur, Pertā svin Jāņus, 18. Novembri, Daugavas...