SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Macedonian community stepping out at Moomba (Gordana Dimovska)

"Ја следам парадата на Мумба од 1996 година и секоја година спектаклот е уште подобар. Мелбурн знае како да биде креативен", вели Гордана Димовска, претседател на Македонската книжевна асоцијација Кочо Рацин и самата волонтер во многу други македонски организации. Таа вели дека годинашниот запис на македонската заедница ја израдува јавноста со своите народни ора и извонредни носии, учествувајќи во карневалска атмосфера позната во македонската историја.

By
Margarita Vasileva
Published on
Monday, March 11, 2019 - 16:46
File size
11.42 MB
Duration
6 min 14 sec