Advertisement
The slogan "1.5 DEGREES" is projected on the Eiffel Tower as part of the Climate Change Conference in Paris, France (AAP)

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रसंघिय सम्मेलनमा सहभागी नेपाली बार्ता टोलिका सदस्य मन्जीत ढकाल उक्त एतिहासिक भनिएको सम्झौता बाट नेपाललाई हुनसक्ने फाइदा बारे बताउंदै।

By
SBS Nepali
Published on
Sunday, December 13, 2015 - 18:17
File size
3.6 MB
Duration
7 min 53 sec