SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Leo Aralar (SBS Filipino)

Mahilig siyang sumayaw at balang araw pinapangarap niyang maging sikat kung kaya't gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para matupad ang kanyang pangarap. 

By
Annalyn Violata
Published on
Wednesday, June 6, 2018 - 15:56
File size
31.93 MB
Duration
17 min 26 sec

Sa mga nakakakilala sa kanya, sinasabing siya ay isang mahiyaing binata, ngunit kapag pinakitaan ka na niya ng kanyang pagsayaw, ikaw ay mapapahanga niya.

Si Leo Aralar ay nangangarap na makapasok sa bahay ni Kuya. Ginagamit ang kanyang hilig sa pagsayaw upang maabot ang kanyang pangarap na makilala siya balang araw. Sa pamamagitan ng pagsasayaw, nais din niyang magbigay inspirasyon sa mga katulad niyang kabataan.