SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement

யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் வழிகாட்டல் ஆலோசனை சேவைப்பிரிவின் ஒரு பகுதியான இளசுகள் அணி தயாரித்த உறவு தேடும் உயிரின் எனும் பாடலுக்கு சிறந்த பாடல் வரிகளுக்கான இலங்கையின் தேசிய விருது கிடைத்திருந்தது.  இப்பாடலின் வரிகளை மாணவன் மதீசன் தனபாலசிங்கம் எழுதியிருக்கின்ற அதேநேரம் பாடலுக்கு அவரே இசையமைத்திருக்கிறார். மதீசனுடன் ஒரு நேர்காணல்.

Published on
Wednesday, January 8, 2014 - 21:28
File size
4.5 MB
Duration
9 min 50 sec