SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
  • จะมีทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมูลค่า $15,000 มอบให้นักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษานานาชาติจำนวน 1,000 คนต่อปีเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาค (AAP)
NEWS: นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสันลดจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่รับเข้าลงปีละ 30,000 ราย และเริ่มใช้วีซ่าส่วนภูมิภาคประเภทใหม่เพื่อบังคับลูกจ้างทักษะไปอยู่ที่ห่างไกล
Thai
By
SBS News, Presented by
Tanu Attajarusit

Source:
SBS News
20 Mar 2019 - 10:11 AM  UPDATED 20 Mar 2019 - 6:39 PM

You can read the full version of this story in English on SBS News here.

 

  • รัฐบาลจะลดเพดานจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศรายปีลงจาก 190,000 เป็น 160,000 รายในช่วงสี่ปีข้างหน้านี้
  • จะมีวีซ่าใหม่จำนวน 23,000 รายให้ลูกจ้างซึ่งมีทักษะอยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาค (เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่า) เป็นเวลาสามปีก่อนที่จะสามารถยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้
  • คาดว่ามีตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียจำนวน 47,000 ตำแหน่ง
  • จำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งมีนายจ้างเป็นผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 39,000 ราย
  • ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อช่องทางด้านครอบครัวของโปรแกรม ซึ่งมีจำนวน 48,000 วีซ่า
  • มีทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมูลค่า $15,000 มอบให้นักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษานานาชาติจำนวน 1,000 คนต่อปีเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
  • นักศึกษานานาชาติจะสามารถทำงานในออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งปี หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

โดยทางรัฐบาลคาดว่าการลดจำนวนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่องบประมาณแผ่นดินสหพันธรัฐ

นายมอร์ริสันกล่าวว่าออสเตรเลียได้เจริญขึ้นจากการเพิ่มของประชากรที่คงที่ แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ นั้นประสบความยากลำบากที่จะตามทัน

เขาชี้ไปที่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่ ซึ่งได้ตั้งรกรากในนครหลวงต่างๆ ทำให้มีแรงกดดันที่มีนัยสำคัญต่อท้องถนนและการขนส่งมวลชน

เพื่อเป็นการยับยั้งแนวโน้มดังกล่าว รัฐบาลได้เริ่มต้นใช้วีซ่าใหม่ซึ่งให้ลูกจ้างที่มีทักษะจะต้องอยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเป็นเวลาสามปีก่อนที่จะสามารถยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้

โดยจะมีวีซ่าจำนวน 23,000 รายที่กันเอาไว้ให้วีซ่าส่วนภูมิภาคประเภทใหม่ ซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นมากกว่าสามเท่าของจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นซึ่งถูกบังคับให้ต้องใช้เวลาสองปีในพื้นที่ห่างไกลในขณะนี้

รัฐมนตรีด้านประชากร นายอลัน ทัดจ์ กล่าวว่า เมืองเล็กๆ นั้นต่างเรียกร้องเพื่อให้มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่ามีตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียจำนวน 47,000 ตำแหน่ง

“พื้นที่ส่วนภูมิภาคบางแห่งก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มตำแหน่งงานที่มีอยู่ได้” เขากล่าว

จำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งมีนายจ้างเป็นผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ ถูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 39,000 ราย แต่จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อช่องทางด้านครอบครัวของโปรแกรม ซึ่งมีจำนวน 48,000 วีซ่า

ในขณะเดียวกัน ก็มีทุนการศึกษาระดับตติยภูมิ(ระดับมหาวิทยาลัย) มูลค่า $15,000 ที่จะมอบให้กับนักศึกษาท้องถิ่นและนานาชาติจำนวน 1000 คนต่อปีเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาค

นักศึกษานานาชาติยังจะสามารถทำงานในออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งปี หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

 “เรื่องนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชากร มันเกี่ยวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มันเกี่ยวกับการลดความแออัดบนท้องถนนของเรา” นายมอร์ริสันกล่าวกับรายการซันไรส์ทางช่องเจ็ดในวันนี้

ผู้นำฝ่ายค้านนายบิลล์ ชอร์เทน ยืนยันว่าพรรคแรงงานยินดีที่จะลดจำนวนการรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานรายปีลงเหลือ 160,000 แต่ก็เตือนไม่ให้มีการ “เป่านกหวีดสำหรับสุนัข” (การเหยียดเชื้อชาติโดยไม่พูดตรงๆ) ในเรื่องนโยบายประชากร

นายกรัฐมนตรีได้ปกป้องช่วงเวลาที่เขาทำการตัดสินใจลดจำนวนการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศลง 30,000 ราย ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดการก่อการร้ายในนครไครสต์เชิร์ช

มือปืนผู้ต้องหาในการจู่โจมเมื่อวันศุกร์ ถูกกล่าวหาว่าบ่มเพาะความเกลียดชังต่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐานชาวมุสลิม แต่นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน กล่าวว่ามันน่าผิดหวังที่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเชื่อมโยงเข้ากับการลดการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ

“มันเกี่ยวกับการมีโครงการให้มีความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ซึ่งก็จะยิ่งทำให้ชาวออสเตรเลียนั้นหันหน้าเข้าหากัน”

โครงการรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศประจำปีนั้นถูกลดจำนวนลง 30,000 ราย โดยเป็นความพยายามที่จะลดแรงกดดันด้านประชากรต่อนครหลวงต่างๆ ที่แออัด

นายมอร์ริสันกล่าวว่า เขาต้องการให้คนทำงานทั่วๆ ไปในนครหลวงต่างๆ ใช้เวลาในการเดินทางให้น้อยลง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ชุมชนห่างไกลและพื้นที่ส่วนภูมิภาคซึ่งประสบกับความยากลำบากนั้นมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น

เขาปฏิเสธความวิตกกังวลที่ว่าความแออัดนั้นมีแรงขับดันมาจากการเหยียดเชื้อชาติ โดยกล่าวว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนั้นเป็นส่วนที่สำคัญของโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

“เราจะไม่ไขว้เขวไปจากหน้าที่ซึ่งมีอยู่ ที่จะทำให้นครและเมืองต่างๆ ของออสเตรเลียนั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไปอีก” นายมอร์ริสันกล่าว

“ใครที่จะต้องการเล่นการเมืองหรือรณรงค์สร้างความตื่นกลัวจากการประกาศเหล่านี้ พวกเขาคิดว่าชาวออสเตรเลียนั้นหลอกได้ง่าย”

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
นายกฯมอร์ริสันยันการลดรับผู้อพยพไม่เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ
NEWS: นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน ประกาศจะลดจำนวนการรับผู้อพยพถาวรประจำปีของออสเตรเลีย โดยคาดว่าจะจำกัดอยู่ที่ 160,000 คน โดยน้อยกว่าเป้าหมายก่อนหน้านี้ 30,000 คน

ติดตามฟังรายการ เอสบีเอส ไทย ได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ ที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจจาก เอสบีเอส ไทย
กระแสผลักดันเพิ่มขึ้นเพื่อ 'ค่าจ้างยังชีพ'

มีกระแสผลักดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ค่าแรงขั้นต่ำถูกทดแทนด้วย "ค่าจ้างยังชีพ" โดยเป็นการพยายามให้แน่ใจว่าไม่มีลูกจ้างคนใดที่มีชีวิตอยู่ในความยากจน แต่ก็มีความแตกแยกของความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าวิธีการเพิ่มค่าแรงนั้นจะทำได้อย่างไร เรื่องดังกล่าวอาจหมายถึงโชคดีสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าแรงน้อยที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ทว่าแนวคิดเรื่องนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับนายจ้าง ซึ่งเตือนว่าอาจมีการสูญเสียตำแหน่งงานเกิดขึ้น

ดร. แพทริก จอรี เจาะการเมืองไทยโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

อาจารย์อาวุโสด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ดร. แพทริก จอรี เจาะการเมืองไทยโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2562 พร้อมวิเคราะห์ทางออกความขัดแย้งทางการเมืองของไทยที่มีมานานตั้งแต่สมัยอดีตนายกฯ ทักษิณ

ATO Tax Talk: เมื่อใดที่คุณจะสามารถถอนเงินซูเปอร์ได้อย่างถูกกฎหมาย

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรออสเตรเลีย อธิบายเงื่อนไขการถอนเงินซูเปอร์อย่างถูกกฎหมาย และการรับมือหากมีใครเสนอที่จะช่วยคุณนำเงินเหล่านั้นออกมาใช้ได้ก่อนเกษียณ

ผู้หญิงในออสเตรเลียรู้สึกไม่ปลอดภัยยามค่ำคืน

มีรายงานจากผลสำรวจเยาวชนคมหนุ่มสาวในออสเตรเลียฉบับล่าสุดที่พบว่า ผู้หญิงวัยรุ่นกว่าครึ่งหนึ่ง รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องเดินกลับบ้านในยามค่ำคืน

รู้ทันกลโกงแชร์ลูกโซ่

องค์กรดูแลกฎหมายด้านบริการการเงินของออสเตรเลีย เผยกลยุทธ์ที่มิจฉาชีพใช้ล่อเหยื่อมาติดกับ “แชร์ลูกโซ่”วิธีการร้องเรียนหากพบเห็นแชร์ลูกโซ่ หรือตกเป็นเหยื่อ ความเป็นไปได้ในการติดตามผู้ก่อเหตุที่หลบหนีไปอยู่ประเทศไทย และสารถึงชุมชนไทยเรื่องแชร์ลูกโซ่ออนไลน์

โภชนาการดีไม่มีตกสมัย

เอสบีเอส ไทย สนทนากับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชาวไทยในประเทศออสเตรเลีย ดร. ป๋วย เพ็ญศรี เนมิรัชต ที่จะมาไขปัญหาเรื่องอาหารยุคปัจจุบัน ท่ามกลางความนิยมของ 'อาหารคลีน' หรืออาหารตามกระแสต่างๆ ว่าจริงๆ แล้วนั้นท่านควรจะรับประทางอย่างไรจึงจะดีต่อชีวิต 

Settlement Guide: ควรจะซื้อบ้านหรือสร้างหลังใหม่?

ในขณะที่การเป็นเจ้าของบ้านนั้นลดน้อยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรื่องนี้ยังคงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแบบออสเตรเลีย ไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านที่สร้างไว้แล้วหรือสร้างหลังใหม่ขึ้นมา ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่าทั้งสองทางเลือกนั้นต่างก็มีข้อดีข้อเสีย

งานเหมือง: โอกาสพลิกชีวิต

คุณสุรัตน์ นาเครือ พนักงานเหมืองทองใน WA แนะลู่ทางทำงานเหมืองแร่ที่เงินดี ทำได้ทั้งชายหญิง ขอแค่มีจิตวิญญาณรักความท้าทาย

ทำไมการกล้าพูดเรื่องเงินๆ ทองๆ อาจช่วยคุณได้
THE FEED: การคุยอวดว่าคุณเก็บเงินได้เท่าไรแล้ว หรือการยอมรับว่าคุณนั้นเสียเงินไปกับการลงทุนที่เลวร้าย อาจทำให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจ แต่ในระหว่างที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของกฎหมายด้านการเงินยังคงอยู่ในขั้นตอนของรัฐสภา เหล่าผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การพูดคุยกันถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ อาจเป็นหนทางที่ดีที่สุดของคุณ มาดูกันว่าทำไม
รายงานล่าสุดจัดอันดับเมืองที่มีมลภาวะมากที่สุดในโลก
NEWS: รายงานจากกรีนพีซ ได้จัดอันดับเมืองต่างๆ ที่มีมลภาวะมากที่สุดของโลก (ออสเตรเลียอากาศดีเยี่ยมเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นหนึ่งใน 11 ประเทศเท่านั้นที่มีระดับ PM2.5 ต่ำกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ส่วนไทยอยู่ในสามสิบอันดับแรกของประเทศที่มีอากาศสกปรกที่สุดในโลก)