SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.
Welcome Home to SBS Radio
Download or Update Now

 

Stay connected in your language to Australian news and conversations that matter to you with the free SBS Radio app.

 

ล่าสุดจากเอสบีเอส ไทย

เรื่องราวล่าสุดจากรายการวิทยุเอสบีเอส ไทย

Newly added
NEWS: พบทองคำก้อนขนาดใหญ่ มูลค่าอย่างน้อย 110,000 ดอลลาร์ โดยนักล่าทองผู้หนึ่ง ในพื้นที่ห่างไกลในรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย
Newly added
NEWS: พบเข็มซุกซ่อนอยู่ในสตรอเบอร์รีนำเข้าจากออสเตรเลีย ที่จำหน่ายในร้านซูเปอร์มาร์เกตแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์...
NEWS: นายกรัฐมนตรี เผยการส่งเสริมนักเรียนนานาชาติไปเรียนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค อาจช่วยบรรเทาความแออัดของนครหลวงต่างๆ ในออสเตรเลีย
นางบุษยา มาศแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เผยความร่วมมือล่าสุดระหว่างรัฐบาลไทยกับออสเตรเลีย พร้อมฝากบอกคนไทยเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร...
รัฐบาลกลางเข้าช่วยเหลืออุตสาหกรรมสตรอเบอร์รีของออสเตรเลีย หลังเกิดเหตุการณ์พบเข็มซ่อนอยู่ในสตรอเบอร์รีที่วางขาย ทำให้มีการออกกฎการส่งออกที่เข้มงวดยิ่งขึ้น...