SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
2163items
Newly added

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት

ጋንታ ኣስቤኮ ዘሰለፈቶም ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ፓን ዢ ሁዋ ዝተቐረበ ምድባት ኩሉ ተዓዊቶሞ፡ ተዓዋቲት’ቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማሮይስካ ማቲ ንተገዳስነት፡ ኣገባብ ምትእንጋድን ኣብ ደቀንስትዮ ተቐዳደምቲ ዘሎ ኣተሓሕዛን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ኣድናቖት ገሊጻ፡ ኣብ...
Newly added
ተጠርጣራይ ብልሽውናን ተዛመድቲ ጉዳያትን ሓላፊ ምህንድስና ሓፂነ መፂን ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጭብጢ ንዝተስኣኖ ክሲ ክካታዕ ይግደድ ኣለኹ ምባሎም ተፈሊጡ።ካብ መደረ ም/ርእሰ ምምሕዳር ትግራይምክትል ሓላፊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣይተ ያሬድ ዘሪሁን ኣብ መቕተልቲ ኣባላት ኦነግን ግንቦት ሸውዓተ ኢድ ኣለዎም ዝብል ተወሳኺ ጥርጣረ ዘሎ ዓቃቢ ሕጊ ንቤት ፍርዲ ምዝራቡ።
ካብ ኤርትራ ናብ ኣውስትራሊያ ካብ ዝኣቱ ኣስታት 8 ዓመታት ጌሩ ኣሎ። ካብ እዋን ቁልዕነቱ ኣብ ናይ ቤተ ሰብ ንግዲ ስፌት ብምዕባዩ ድሌት ስለዝጸንሖ፡ ኣብ ኣውስትራሊያ ድሕሪ ምእታዉ  በዚ ስራሕ ማዕቢሉ ስርሑ ከርእይ ተዓጢቑ ዘሎ ዜጋ እዩ። ብዙሓት ዓማዊል ኣጥርዩ ድማ ንበዓላትን ንኻልእ መዓልታትን ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ቅዲ ዘለዎም ናይ ክዳን ስፌታት ኣብ ምፍራይ ይርከብ። ኣብታ...
ዓለማዊ ኣዋጅ መሰላት ደቂ ሰባት ዝጸደቐሉ መበል 70 ዓመት ንምዝካር ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ንጥፈታት ክግበር ጀሚሩ። እቲ ንመሰረታዊ መሰላትን ካብ ደቂ ሰባት ዘይሕደጉ ናጽነታትን ዘኽብር ሰነድ ንፈለማ እዋን ዝተዳለወ ካልኣይ ኲናት ዓለም ምስተወደአ እዩ። 
ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋኣለም ፍስሃ᎓ ሓንቲ ካብተን ብቐዳምነት ዝጥቀሳ ደቀንስትዮ ገጠምቲ ኤርትራ’ያ። ይርጋኣለም᎓ ካብ መስከረም 2003 ኣትሒዛ ኣብ ትምህርታዊ ረድዮ ባና ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ᎓ ምስ ምዕጻውን ዝሰዓበ ሃድን ጋዜጠኛታትን እታ መደበር ረድዮ᎓ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2009᎓ ምስ ካልኦት መሳርሕታ ተገፊፋ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዓዲ-ኣቤቶን ማይ-ስርዋን ንሽዱሽተ ዓመት ብዘይ ፍርዲ...
ብህጹጽ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ዝበዝሕ ካብ ባህርያዊ ዓለም ኣብ ምጽናት ከምዝርከብ ሰር ዴቪድ ኣተምብራ ገሊጹ።እቲ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ፍጥረታት ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ረዲዮን ተለቪዥንን ዘቃልሐ ኣተምብራ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ፡ ኣብቲ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝወደቦ ኣብ ፖላንድ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ እዩ።
ሎሚ ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ "ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ኣባሓጎይ" ዘርእስቱ ጽሑፍ ተስፋገርግስ ሃብተ ካብ ሽወደን ዝጸሓፎ ጽሑፍ እዩ ቀሪቡ ዘሎ።
ኣብ ማራቶን ቫለንስያ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ብኽልቲኡ ጾታታት ተዓዊቶም፡ በቋራጭ መንገዲ ሰሪቖም ውድድሮም ዝዛዘሙ ኣትሌታት ማራቶን ብካሜራ ተታሒዞም መቕጻዕቲ ተበይንዎም፡ ሲየራልዮን ካብ ፊፋ ድሕሪ ምስጓጋ ዕድል ኢትዮጵያ ንምሕላፍ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣኽቲሙ ኬንያን ጋናን መነን ቀዳመይቲ ኮይና ትሓልፍ ኣብ ዝመጽእ ግጥመን ክውስና’የን፡ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ን’ብሉጽ...
ሓደ ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራ ንእንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ኣጥቂዑ።ቡሩንዲ ፒየር ቡዮያ ዝርከቦም ን16 ሰብ መዚ  ብቅትለት ናይ ቀደም መራሒኣ ትኸስስ።125 ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ መንግስቲ ዝቆጻጸሮ ግዝኣት ተደፊረን።
ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣመንቲ ክርስትና ድሕሪ 21 ዓመታት ኣብ ኣክሱም ፅዮን ተራኺቦም ጸልዮም፡፡ ( ኣመንቲ እስልምና ዝሓለፈ እዋን ኣብ በዓል ዓሹራ ኣብ ነጋሽ ብሓንሳብ ከም ዱዓ ከም ዘካዱ ይዝከር፡፡)ኣብዚ ሰሙን 40 ሰባት ኣብ መዋሰንቲ ቦታት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ብመቕታሎም ህዝቢ ተቖጢዑ፡፡ ሰራዊት ሓይልታት ምክልካል ናብቲ ቦታ ኣትዩ ኣሎ፡፡ብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብሰንኪ...
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እስራኤል ሓንቲ ኤርትራዊት ስደተኛ ኣብ ኣስራኤል ተቐቲላ። ቀታሊኣ ተባሂሉ እተጠርጠረ ሰብኣይ ኣዲኣ ዝነበረ ኣብ ቀይዲ ኣትዮ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ካብቶም ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝተኸታተሉ ካብ እስራኤል ጆን መብርሂ ሂቡ ኣሎ።  
ቅትለት ጓል 12 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ዘርእዮ “ሰብኣዊ መሰላት ኣብ እስራኤል ንኣይሁድ ጥራይ’ዩ” ብምባል ጋዜጠኛ ቨረድ ሊ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሃረዝ ዘስፈረቶ ጽሑፍ ይድምድም። ኤርትራዊያን ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ እስራኤል ኣብ ናይ ቅልውላው ኩነታት ይርከቡ፡ ደቀንስትዮኦምን ጎራዙቶምን ከኣ እቲ ቀጻሊ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ከቢድ ዋጋ ይኸፍላ’ለዋ ብምባል እታ ጋዜጠኛ ትቕጽል።
ትምህርቲ ተዓጽዩ ዕረፍቲ ኣብዝመጻሉ እዋን ንብዙሓት ወለዲ በዳሂ እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ፤ እንተኾነ ትደሊዮ እንተፈሊጥካ ኣብ ጥቓኻ ብዙሕ ናይ ነጻ ንጥፈታት ዝግበረሉ ቦታታት ኣሎ፤ ነቶም ካብ ስራሕ ከዕርፉ ዘይክእሉ፡ ካብቲ ልሙድ ወጺእካ ዝግበር ንጥፈታት፥ ተኒስ፡ምሕምባስን ስነጥበብ ዘጥቓለለ ናይ ዕረፍቲ መደባት ኣሎ።