SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
2264items
Newly added
ዉሉዱ ብፖሊስ ተታሒዙ ከምዘሎ ክሰምዕ ዝደሊ ወላዲ የለን። እንተኾነ ግና ወትሩ ዝፍጸም ጉዳይ ስለዝኾነ፡ ካብ ጠበቓ ብኸመይ ሓገዝ ክርከብ ከምዝከኣል ዝኣመሰሉ ንዉሉድካ እንታይ መሰላት ከምዘለዉዎ ምፍላጥ ኣድላዪ እዩ።
ሸውዓተ ፖለቲከኛታት ካብ ብሪጣንያዊ ሰልፊ ለይበር፡ ኣተሓሕዛ ሰልፎም ብዛዕባ ብረግዚት ብምኹናን፡ 'ጸረ-ሴማዊ' ዝበልዎ ተግባራትን ካልእን ብምቅዋም ካብ’ቲ ሰልፊ ወጺኦም። እዞም ጉጅለ ፖለቲከኛታት ካብ ክልቲኡ ሰልፍታት ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ምስ’ዚ ሓድሽ መስሪቶሞ ዘለው ጥምረት ክጽንበሩ ይጽውዑ ኣለው።
መንእሰይ ኣትሌት ሳሙኤል ተፈራ ን22 ዓመት ዝጸንሐ ክብረወሰን ውሽጢ ኣዳራሽ ብምስባር ኣብ 1500ሜ ኣብ በርሚንግሃም ተዓዊቱ፡ ሴካፋ ናይ’ዚ ዓመት ግጥማት ሴካፋ ዘአንግዳ ሃገራት መነመን ምዃነን ኣፍሊጡ፡ ኤርትራ ዋንጫ ብድሆ ት17/U17 Challenge Cup ከተአንግድያ፡ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ኤርትራውያን ተመሪጾም፡ ፊፋ ኣብ ፖለቲካ ወሽመጥ ኢዱ ከየእቱ...
ቀ/ሚ ኣቢይ ኣሕመድ ንስልማት ኖቤል ምስ ዝተሓጽዩ ስሙ ተረቚሑ፡ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብሓባር ክስለሙ ሓደ ኣማራጺ’ዩ ክብል ኮሚተ ስልማት ኖቤል ገሊጹ፡ስግኣት ወራር ኣንበጣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንቀይሕ ባሕሪ ዘዋስና ሃገራትን፡ራብዓይ መስርሕ ቆጸራ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደስቲ ዝተገብሩ ለውጥታትን
መበል 44 ዓመት 11 ለካቲት ናይ ምስግናን ክብርን በዓል ኮይኑ ክጽንበል’ዩ፡ማእከላይ ኮሚተ ውድብ ዓረና ጉባኤኡ ኣቃኒዑ
ኣብ ሶማሊያ ብምዃን ናይ ህዝባዊ ግምባር ስለያ ኮይኑ ዝሰርሐን ተመኩሮኡ "ሳሕል ወሪድና አንታይ ኣፍሪና" ብዝብል ክልተ መጽሓፍቲ ዝጸሓፈን ተሞኩሮኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዘቕረበ ፡ ኣቶ የማነ ተኽለገርግሽ ምስ ሬድዮ ኤስ ቢኤስ  ትግርኛ ብዛዕባ ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ከባቢኣን ትንታነ ሂቡ ኣሎ። ኣብዚ ትሕዝቶ፡ ሶማሊያ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትጽምበር...
ብመሰረት ኣብዚ ቕሩብ እዋን ዝተገብረ መጽናዕቲ፣ ጥዑይ ክብደት ሰውነት ብምሓዝን ካብዚ ዘሎ ንላዕሊ ምንቅስቓስ ሰውነት ብምግባርን ኣብዝመጽእ 25 ዓመታት ልዕሊ  200,000  ብሕማም ካንሰር ክሓምም ዝኽእል ሰብ ክውገድ ይከኣል እዩ።
ናይ ሎሚ ሞዛይክ ባህሊ፡ ብምኽንያት መዓልቲ ፍቑራት "ናተይ ሻህራዛድ" ብዝብል ኣር እስቲ ደራሲ ስብሓት ገብረእግዚኣብሄር ዝጸሓፎ፡ ገጣማይ መለስ ንጉሰ ዝተርጎሞ ቀሪቡ ኣሎ። 
ኣብ ሰኔት ኣውስትራሊያ፡ ካብ ኣውስትራሊያ ግዝኣት ወጻኢ ዝርከቡ  መዕቆቢታት ስደተኛታት ኣውስትራሊያ ዝርከቡ ሓተቲ ዑቕባ፡ ብምኽንያት ሕክምና ክኣትዉ ዘፍቅድ ሕጊ ጸዲቑ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ሓተቲ ዑቕባ ብምኽንያት ሕክምና ካብ ደሴታት ማኑስን ናሩን ክኣትዉን ክኽልኡን ኣብ ኢድ ሓካይም ወዲቑ ኣሎ፡፣ፈደራል መንግስቲ እቲ ጸዲቑ ዘሎ ሕጊ ንሓለዋ ዶብ ኣውስትራሊያ ዝምልከት ሕጊ ዘዳኽም...
ብስእልን ጽሑፍን ዝተደገፈ ብ 4 ቋቋታት፡ ቀዳማይ ክፋል ኣማዓባብላ ከተማ ኣስመራ ካብ 1890-1938 ዘርኢ መጽሓፍ ተዳልዩ ኣብ ዕዳጋ ብዛዕባ ዝቐረበ መጽሓፍ ምስ ኣዳለውቲ እታ መጽሓፍ ዝኾኑ ዶ/ር መሓመድ ኪያር፡ ነጋሽ ኣስፍሃን ጀላል ያሲን ኣበራን ዝተገብረ ዕላል። በዚ ዕላል ኣቢሉ ድማ ጽባቐን መነባብሮ ኣስመራን ተዳህሲሱ ኣሎ።ASMARA أسمرةኣስመራ«da 4 villaggi a...
ንደቆም ትምህርቶም ዝከታተሉን ዝሕግዙን ወለዲ፡ ውጽኢት ትምህርቲ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምርካብን ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ቆልዑ እወታዊ ዉጽኢት ኣለዎ። እንተኾነ ሓደስቲ መጻእቲ ናብ ኣውስትራሊያ ብኸመይ ከምዝጅምሩ ከይፈልጡ ይኽእሉ እዮም።  ወለዲ ንምንታይን ብኸመይን ኣብ ትምህርቲ ደቆም ክሕግዙ ከምዝኽእሉ እዚ ዝስዕብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ ክድህስስ።Settlement...
ኣቶ ሙልጌታ ደሞዝ ሓደ ካብ ምሁራት ማሕበረሰብ ትግራይ ኮይኖም፡ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ትግራይን ኣብ ወጻኢን ኣብ ዉሽጢ ዓዲን ዘለዎ ትግራዋይ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግባእ ሓደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቦም ኔሮም። ነዚ መሰረት ብምግባር ትግራይ ትማልን ሎምን ኣብትሕቲ ዝብል ዛዕባ ዘትዮም ኣለዉ።

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት

መንእሰይ ተቀዳዳማይ ያቆብ ደበሳይን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዙር ደ ለ'ኤስፗር ብዓብላሊ ተዓዊቶም፡ ሮዛ ደረጀ ኣብ ባርሴሎና፡ ዮሚፍ ከጀልቻ ኣብ ውድድር ሓደ ማይል ውሽጢ ኣዳራሽ፡ ሰንበረ ተፈሪ ከኣ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ራስ ኣል ኼማ ድሙቅ ዓወታት ኣመዝጊቦም፡ እዚ ዘለናዮ ዲጂታል ዕድመ ወይ ከኣ ኢንተርነትን ሶሻል መድያን ዝዓብለሎ ዓለም ንዓይነታት ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ቀይርዎም...
መራሕቲ ሕብረት ኣፍርቃ ዓመታዊ ኣኼባኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ሕብረት 55 ሃገራት ኣባላት ዘለዉዎ ኮይኑ ኣብ 2001 ከም ሕብረት ኮይኑ ካብ ዝቐውም በብዓመቱ መራሕቲ ኣባላቱ እናተኣከቡ መብዛሕትኡ ተግባራዊ ዘይከውን መብጽዓታት ተመባጺዖም ኣብ ክቡራት ሆቴላትን መዛናግዒታትን ተዘናጊዖምን ተወኒሶምን እዮም ነናብ ሃገሮም ዝፋነዉ።መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸገማት ኣፍሪቃ...