Advertisement
1720items
Newly added
ንዝበዝሓ ክሓርሳ ዝቐረባ ደቀንስትዮ ከም ልምዲ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘጋጥመን ናይ ምርሳዕ ኩነታት ኣሎ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ እዚ ብእንግሊዝኛ ክስተት ‘በይቢ ብረይን’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓቂ ምዃኑ በጺሖሞ’ለው። ሓደ ኣብ ልዕሊ ጥኑሳት ደቀንስትዮ ዝተኻየደ እኩብ መጽናዕቲ 'ዝሓርሳሉ መዓልቲ እናቐረበ ክኸይድ እንከሎ ናይ ምርሳዕ ተኽእሎአን ከኣ እናወሰኸ ከምዝኸይድ'...
ጉባኤ ሕወሓት ኣብ መቐለ፡ ምድልዳል ዝምድና ኢትዮጵያን ሱዳን ከምኡ’ውን መደብ ዑደት ግብጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝን 
እስራኤላዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 'ኣካዳሚ ቅ/ብሽክለታ እስራኤል' ኤርትራዊ ስደተኛ ተቐዳዳማይ ዓወት ገብረመድህን ኣብ ዙር ኢጣልያ/ጂሮ ዲ ኢታልያ 2018 ምስኣ ተሰሊፉ ክወዳደር ኣፈሪማቶ: ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምርጫ...
ኣብ 2006 ናይ ኤርትራ ሳልሳይ ፓትሪያርክ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ካብ መዓርጎም ተኣልዮም ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማሕዩር ካብ ዝኣትዉ መበል 12 ዓመት ሓሊፉ’ሎ። ንዝኽሪ ናይ’ቲ ዕለት ምኽንያት ብምግባር እቲ ኩነታት ከመይ ከምዝነበረን ኣመዓባብልኡን መብርሂ ክህቡና ካህናት ቀሺ ማርቆስ ደባስን ቀሺ ሓለፎም ወልደማርያምን ዕዱማትና ጌርና ኣቕሪብናዮም ኣለና።
ናይ ሎሚ መደብ ኤፍሬም በየነ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ "ብ ኢድ ዘይተሃንጸ ሓወልቲ" ዘርእስቱ ትሕዝቶን "ሃገረሰብ ዓደይ" ዘርእስቱ ግጥሚን ቀሪቡ ኣሎ።
ብኣፍሪቃዊ ድሕረባይታ ዘለዎም መንእሰያት ዝፍጸም ገበናት ንምግታእ ክከኣል ምእንቲ፡ ፖሊስ ቪክቶርያ ምስ ነበርቲ’ቲ ማሕበረሰብ ብምዃን ሓዲሽ ሓይሊ ዕማም ኣቚሙ። ኣብ ቪክቶሪያ ብድሕረ ባይታኦም ካብ ኣፍሪቃ ዝኾኑ መንእሰያት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዝተሓላልኸ ገበን ምስ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኮይንካ ምስራሕ ነቲ ኩነታት ብዝበለጸ ንምራዳእ ከምዝሕግዝ ተኣሚኑሉ’ዩ እዚ ሓይሊ ዕማም...
ብንኡስ ዓቕሚ ዝካየድ፣ ዉሑድ ደገፍ እናረኸቡ ስኡናት ቆልዑ ካብ ትምህርቶም ከይቦዂሩ ዝሰርሑ ገበርቲ ሰናይ መንእሰያት ኣብ ከተማ መቐለ ንሽጉራት ምሳሕ ብምግባዝ በዓል ልደት ብሓጎስ ኣኽቢሮም ዉዒሎም፡ ጸብጻብ።
ብሊቃነ መናብርት አርባዕቲኦም ውድባት ማለት አቶ ሀይለ ማርያም ደሳለኝ ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ሊቀ መንበር ውድብ ደህዴን ካብ ደቡብ፣ አቶ ደመቀ መኮነን ምክትልቀዳማይ ሚንስትር ሊቀ መንበር ውድብ ብኣዴን ካብ አምሓራ፣ ዶ.ር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሚንስትር ኢንፎርሜሽንን  ቴክኖሎጂን ሊቀ መንበር ውድብ ህወሓት ካብ ትግራይ፣ አቶ ለማ መገርሳ ፕረዝደንት ክልል ኦሮምያ...
ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ወድብ ናይ ኢትዮጵያ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ አብዚ 5 ዓመት ደርገፍገፍ አብዚሑ ካብ ዝበሃል ፀኒሑ አሎ፡፡ ድሕሪ መስዋእቲ ናይ ነዊሕ እዋና መራሒኡ ቀዳማይ ሚንስትር ነበር አቶ መለስ ዜናዊ ሙኳኑ እዩ፡፡ አብዚ ዘለናዮ እዋን ካብቲ ካልእ ግዜ ብዝሓየለ መልክዑ ብሰንኪ ዘይውሕሉል አመራርሓ እቲ ውድብ
እቲ ንትምህርቲ ብስደት ኣብ 1979 ናብ ኣውስትራሊያ ዝኣተወ:ንፍሉጣት ኣውስትራሊያዊያን ፕሮፌሶር ፍረድ ሆሎውስን ቶማስ ከንሊ ምስ ኤርትራ ዘተኣሳሰረ:ኣብ 1989 ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግምባር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣውስትራሊያ ወግ ዓዊ ምብጻሕ ክገብር ዘጣጠሐ፡ ሓላፊ ማሕበር ረዲኤት ኤርትራ ኮይኑ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝቢን መንግስቲን ኣውስትራሊያ ክሳብ 32 ሚሊዮን ዶላር...
ኢትዮጵያውያን አትሌታት አብ ቻይና፡ ሞሮኮን ስፐይንን አብ ዝተኻየዱ ውድድራት ጉያ እግሪ ብዓብላሊ ተዓዊቶም፡ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረእግዚአብሄር ዝርከቦም ኣብ ዓመተ 2018 ዝተጸንበርዋ ሽዱሽተ ሓደስቲ ተቐዳደምቲ ብወግዒ ኣፋሊጣ፡ ፕረዚደንት ፈ/ኩ/እግሪ ኢትዮጵያ ክኾኑ ሓሙሽተ ሕጹያት ንውድድር ክቀርቡ'ዮም፡ ግብጺ መዓስ'ያ አፍሪቃዊት?...
ኣብ መላእ ኣውስትራሊያ ዝርከቡ ማሕበረ ሰብ ኦርቶዶክስ ከም ጁሊያዊ ኣቆጻጽራ ዓመት፡ ልደት የሱስ ክርስቶስ ብዕለት 7 ጥሪ ኣኽቢሮም ዊዒሎም፡፣ስርዓተ ቅዳሴ፣ ምሳሕ፡ ናይ ቤተ ሰብ ምትእኽካብን ዝገበሩ ክህልዉ ከለዉ መራሕቲ ናይ ተስፋን ሕብረትን መል እኽቲታታ ኣመሓላሊፎም።