SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Chăm sóc cao niên tại gia (AWA)

Hầu hết các cô bác cao niên người Việt chúng ta đều mong ước được sống với gia đình con cháu, trong những năm tháng cuối đời. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, hay tình trạng bệnh tật, không có người thân chăm sóc, họ phải cần đến sự trợ giúp của chính phủ hay cộng đồng, để có thể tiếp tục sống ở nhà.

By
Trần Việt
Published on
Wednesday, August 16, 2017 - 19:30
File size
8.4 MB
Duration
18 min 15 sec

Thế phải tìm đâu ra những dịch vụ như thế? Trần Việt hỏi thăm Cô Quí Mã, người phụ trách dịch vụ 'Chăm sóc Cao niên Tại gia' của hội phụ nữ Việt Úc ở Victoria,