SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
From left: Bill Shorten, Scott Morrison and Michael McCormack (AAP)

Ba con ngựa chính trong cuộc đua nước rút vào quốc hội liên bang: Scott Morrison, Bill Shorten và Michael McCormack.

By
Quốc Vinh
Published on
Thursday, April 18, 2019 - 18:31
File size
35.13 MB
Duration
19 min 11 sec

Nước Úc trong tuần (5/4/2019)

Bản ngân sách của năm tài khóa 2019-2020 mà chính phủ vừa công bố dự tính ngân sách sẽ thặng dư 7,1 tỉ đô la từ năm tài chính 2019-2020. 

Nước Úc trong tuần (29/3/2019)

Lao Động và Liên Đảng Tự Do-Quốc Gia học được gì sau kỳ bầu cử vừa rồi tại tiểu bang New South Wales?

Nước Úc trong tuần (22/3/2019)

Chính phủ liên bang công bố kế hoạch dân số quốc gia qua đó cắt giảm di dân nhưng tìm cách thu hút lao động tay nghề và sinh viên về vùng quê, trong khi cử tri tại tiểu bang New South Wales sẽ đi bầu vào thứ bảy.

Nước Úc trong tuần (8/3/2019)

Bộ trưởng Di trú David Coleman công bố ba loại visa mới giành cho cha mẹ được con cái bảo lãnh, nhân viên chăm sóc người cao niên sắc tộc, và nhân viên hỗ trợ về tôn giáo. 

Nước Úc trong tuần (22/2/2019)

Gần đây tình trạng bắt ốc trái quy định ở khu vực hồ Illawarra, nam Sydney, đã được truyền thông tường thuật rất nhiều. Tại sao tình trạng bắt ốc bừa bãi lại bùng lên trong cộng đồng người Việt như vậy?