SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Hà Ngọc Anh

 Về nước làm việc, du học sinh có những thuận lợi và khó khăn gì, phương cách và văn hoá làm việc ở các địa phương khác nhau ra sao? Kim Cúc hỏi chuyện Hà Ngọc Anh, một cựu du học sinh Úc đã về Việt Nam lập nghiệp.  

By
Kim Cúc
Published on
Wednesday, April 15, 2015 - 14:45
File size
6.9 MB
Duration
15 min 9 sec