SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Hoọc-môn oxytocin, có thể được dùng để điều trị nghiện rượu. (AAP)

Một loại thuốc xịt mũi có chứa hoọc-môn oxytocin có thể được dùng để điều trị nghiện rượu. Các nhà khoa học bên Mỹ đã làm thí nghiệm với chuột và công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí sinh học PLOS.

By
Dubravka Voloder và Quốc Vinh
Published on
Thursday, April 18, 2019 - 18:44
File size
6.14 MB
Duration
3 min 21 sec