SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Hội đồng Thành phố Maribyrnong công nhận lá cờ vàng tại nơi công cộng và trong các hoạt động của cộng đồng người Việt địa phương (Nhan Nguyen)

Tối 20/10/2015, Hội đồng thành phố Maribyrnong tổ chức cuộc họp quan trọng với cộng đồng người Việt tại địa phương nhằm khẳng định sự đóng góp to lớn trong suốt 40 năm qua với văn hóa, kinh tế và xã hội Úc, đặc biệt Hội đồng Maribyrnong chính thức công nhận lá cờ vàng tại địa phương trong các sự kiện của cộng đồng người Việt tỵ nạn nơi đây.

By
Xuân Ngọc
Published on
Wednesday, October 21, 2015 - 21:10
File size
7.3 MB
Duration
16 min 1 sec