SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Vo Phien at home in USA

Chuyện Thu Tứ, con trai nhà văn Võ Phiến, viết bài hài tội cha ông sai lầm khi chống chế độ Cộng sản, để biện minh cho việc Thu Tứ kiểm duyệt, cắt bỏ nhiều bài, nhiều đoạn trong tác phẩm của Võ Phiến, trước khi cho in lại trong nước là đề tài của tạp chí Văn nghệ Cuối Tuần kỳ này. Phượng Hoàng nói chuyện cùng nhà văn Phùng Nguyễn ở Hoa Kỳ.  

By
Phuơng Hoàng
Published on
Monday, November 3, 2014 - 15:40
File size
8.6 MB
Duration
18 min 41 sec