SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
October Tax Talk (The Australian Taxation Office)

Trong tiết mục Thuế vụ hàng tháng kỳ này, nhân viên thuế vụ Lucy Bùi từ Sở thuế vụ tiểu bang Victoria sẽ trình bày những điều nên lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế và tránh các thủ đoạn lừa đảo nhân danh ATO.

By
Xuân Ngọc
Published on
Tuesday, October 9, 2018 - 15:42
File size
15.34 MB
Duration
8 min 23 sec

ATO Tax Talk Tháng 9: Lưu giữ hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ thuế vụ là chuyện rất quan trọng và là một thói quen tốt cần được duy trì.

ATO Tax Talk tháng Tám: Khai chi phí liên quan công việc

Lại đến mùa khai thuế của năm, câu hỏi đặt ra mà mọi người đều băn khoăn là những chi phí nào là các chi phí có thể được khấu trừ thuế?.

ATO Tax Talk tháng Bảy: Khi nào doanh vụ cần nộp tờ tường trình hoạt động kinh doanh của mình?

Hầu hết các doanh vụ nộp tờ tường trình hoạt động của mình theo hàng quý.

ATO Tax Talk tháng sáu: Khai thuế và tránh lừa đảo

Trong mục Thuế Vụ hàng tháng với sự cộng tác của cô Lucy Bùi, thuộc Sở Thuế Vụ Úc Châu văn phòng tại Melbourne, chúng tôi sẽ đề cập chuyện chuẩn bị hồ sơ thuế vì mùa thuế sắp đến và cảnh giác về những vụ lừa đảo thường xảy ra trong thời gian nầy.