SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
ATO (ATO)

Khi nào tôi mới có thể rút tiền hưu liễm của mình được? Tôi nên làm gì nếu có người đề nghị giúp tôi rút tiền hưu bổng trước thời hạn? 

 

 

By
Phan Bách
Published on
Friday, March 8, 2019 - 18:33
File size
16.18 MB
Duration
8 min 50 sec

Generally, you can only withdraw your super when you reach retirement.

There are limited circumstances where you can legally withdraw your super early. These include specific medical conditions or if you are experiencing severe financial hardship. Super laws provide specific rules for when you can withdraw your super. These are called conditions of release.

Beware of people promoting early release of super schemes. They might tell you they can help you withdraw your super to pay off credit card debt, buy a house or car, or go on a holiday. These schemes are illegal.

Illegal schemes will cost you a lot more than the super you withdraw and will get you into trouble, such as severe fees and penalties.

Promoters of schemes that encourage the illegal early release of super may be prosecuted and face civil and/or criminal penalties.

If you are approached by someone about a scheme, contact us on 13 10 20 immediately to seek advice and ensure your super is protected.

Xem thêm
ATO Tax Talk Tháng hai: Bản Điều Lệ Người Đóng Thuế: Quyền lợi và Nghĩa Vụ

Đây là một tài liệu quan trọng do nó phác thảo những quyền lợi và nghĩa vụ của người đóng thuế khi giao dịch với Sở Thuế.

ATO buộc các chủ đầu tư người nước ngoài bán 300 căn hộ mua trái phép
Sở Thuế Úc đã hành động chống lại các chủ đầu tư người nước ngoài sau khi họ mua trái phép các tài sản nhà đất ở khắp nước Úc, buộc các chủ đầu tư này phải bán lại 316 căn hộ.
ATO Tax Talk tháng Mười Một

Hôm nay đề tài sẽ nói về những thay đổi liên quan đến thuế GST, đối với các  giao dịch về nhà đất.

ATO Tax Talk tháng 10: Làm gì để bảo vệ chi tiết cá nhân?

Trong tiết mục Thuế vụ hàng tháng kỳ này, nhân viên thuế vụ Lucy Bùi từ Sở thuế vụ tiểu bang Victoria sẽ trình bày những điều nên lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế và tránh các thủ đoạn lừa đảo nhân danh ATO.

ATO Tax Talk Tháng 9: Lưu giữ hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ thuế vụ là chuyện rất quan trọng và là một thói quen tốt cần được duy trì.

ATO Tax Talk tháng Tám: Khai chi phí liên quan công việc

Lại đến mùa khai thuế của năm, câu hỏi đặt ra mà mọi người đều băn khoăn là những chi phí nào là các chi phí có thể được khấu trừ thuế?.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 
sbs.com.au/Vietnamese