SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
ATO Logo (Supplied )

Hôm nay đề tài sẽ nói về những thay đổi liên quan đến thuế GST, đối với các  giao dịch về nhà đất.

By
Phan Bách
Published on
Thursday, November 8, 2018 - 18:09
File size
10.34 MB
Duration
5 min 39 sec

Được biết những thay đổi liên quan đến thuế GST đối với các  giao dịch về địa ốc là từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, chính phủ liên bang đã chuyển trách nhiệm trả thuế GST đối với một số các giao dịch vừa kể  từ các nhà phát triển địa ốc sang người mua nhà đất. 

Luật mới đòi hỏi người mua nhà đất  trong khu dân cư hoặc những vùng đất có khả năng trở thành khu dân cư phải trả thuế GST trực tiếp Cho Sở Thuế Úc ATO. 

Mức thuế GST không thay đổi, chỉ có người bắt buộc phải đóng GST cho Sở Thuế thay đổi mà thôi. Nay người mua phải trả GST trực tiếp cho Sở Thuế thay vì họ trả thuế này cho các nhà phát triển địa ốc như một phần trong khoản tiền mua nhà của họ.

Xem thêm
ATO Tax Talk tháng 10: Làm gì để bảo vệ chi tiết cá nhân?

Trong tiết mục Thuế vụ hàng tháng kỳ này, nhân viên thuế vụ Lucy Bùi từ Sở thuế vụ tiểu bang Victoria sẽ trình bày những điều nên lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế và tránh các thủ đoạn lừa đảo nhân danh ATO.

ATO Tax Talk Tháng 9: Lưu giữ hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ thuế vụ là chuyện rất quan trọng và là một thói quen tốt cần được duy trì.

ATO Tax Talk tháng Tám: Khai chi phí liên quan công việc

Lại đến mùa khai thuế của năm, câu hỏi đặt ra mà mọi người đều băn khoăn là những chi phí nào là các chi phí có thể được khấu trừ thuế?.

ATO Tax Talk tháng Bảy: Khi nào doanh vụ cần nộp tờ tường trình hoạt động kinh doanh của mình?

Hầu hết các doanh vụ nộp tờ tường trình hoạt động của mình theo hàng quý.

ATO Tax Talk tháng sáu: Khai thuế và tránh lừa đảo

Trong mục Thuế Vụ hàng tháng với sự cộng tác của cô Lucy Bùi, thuộc Sở Thuế Vụ Úc Châu văn phòng tại Melbourne, chúng tôi sẽ đề cập chuyện chuẩn bị hồ sơ thuế vì mùa thuế sắp đến và cảnh giác về những vụ lừa đảo thường xảy ra trong thời gian nầy.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 
sbs.com.au/Vietnamese