SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
(ATO/SBS)

Từ tháng 7 năm 2019, quý vị chỉ có thể khai khấu trừ đối với các khoản tiền trả  cho những người làm việc cho quý vị, như nhân viên hay người làm hợp đồng, khi quý vị phải làm theo quy định giữ lại một phần tiền trả cho nhân viên làm việc theo hình thức làm đâu trả đó và báo các nghĩa vụ đối với khoản tiền này.

By
Phan Bách
Published on
Monday, May 13, 2019 - 12:40
File size
8.66 MB
Duration
4 min 44 sec

Nếu luật giữ lại một phần tiền trả cho nhân viên làm đâu trả đó đòi hỏi quý vị giữ một phần trong khoản tiền trả cho nhân viên, quý vị phải giữ lại phần tiền này trước khi  trả  cho họ và báo cho chúng tôi biết về số tiền được giữ lại đó.

Xem thêm
ATO Tax Talk Tháng Tư - Hưu bổng

Thế nào là tiền hưu liễm? Chủ nhân có bổn phận đóng đối phần 9,5 phần trăm thu nhập của công nhân vào quỹ hưu bổng.

ATO Tax Talk tháng 3: Rút tiền hưu liễm sớm có được không?

Khi nào tôi mới có thể rút tiền hưu liễm của mình được? Tôi nên làm gì nếu có người đề nghị giúp tôi rút tiền hưu bổng trước thời hạn? 

 

 

ATO Tax Talk Tháng hai: Bản Điều Lệ Người Đóng Thuế: Quyền lợi và Nghĩa Vụ

Đây là một tài liệu quan trọng do nó phác thảo những quyền lợi và nghĩa vụ của người đóng thuế khi giao dịch với Sở Thuế.

ATO Tax Talk tháng Mười Một

Hôm nay đề tài sẽ nói về những thay đổi liên quan đến thuế GST, đối với các  giao dịch về nhà đất.

ATO Tax Talk tháng 10: Làm gì để bảo vệ chi tiết cá nhân?

Trong tiết mục Thuế vụ hàng tháng kỳ này, nhân viên thuế vụ Lucy Bùi từ Sở thuế vụ tiểu bang Victoria sẽ trình bày những điều nên lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế và tránh các thủ đoạn lừa đảo nhân danh ATO.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 
sbs.com.au/Vietnamese