SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Tax Talk with ATO (Supplied)

Thế nào là tiền hưu liễm? Chủ nhân có bổn phận đóng đối phần 9,5 phần trăm thu nhập của công nhân vào quỹ hưu bổng.

By
Phan Bách
Published on
Friday, April 5, 2019 - 16:07
File size
12.52 MB
Duration
6 min 50 sec

Công nhân có quyền chọn quỹ hưu bổng và có thể tự quản lý quỹ nầy nếu có khả năng.

Có thể bỏ tiền thêm vào quỹ không? Có quyền rút tiền sớm từ quỹ trước hạn tuổi cho phép hay không?

Với sự cộng tác của cô Lucy Nguyễn, nhân viên Sở Thuế Melbourne.

Xem thêm
ATO Tax Talk tháng 3: Rút tiền hưu liễm sớm có được không?

Khi nào tôi mới có thể rút tiền hưu liễm của mình được? Tôi nên làm gì nếu có người đề nghị giúp tôi rút tiền hưu bổng trước thời hạn? 

 

 

ATO Tax Talk Tháng hai: Bản Điều Lệ Người Đóng Thuế: Quyền lợi và Nghĩa Vụ

Đây là một tài liệu quan trọng do nó phác thảo những quyền lợi và nghĩa vụ của người đóng thuế khi giao dịch với Sở Thuế.

ATO Tax Talk tháng Mười Một

Hôm nay đề tài sẽ nói về những thay đổi liên quan đến thuế GST, đối với các  giao dịch về nhà đất.

ATO Tax Talk tháng 10: Làm gì để bảo vệ chi tiết cá nhân?

Trong tiết mục Thuế vụ hàng tháng kỳ này, nhân viên thuế vụ Lucy Bùi từ Sở thuế vụ tiểu bang Victoria sẽ trình bày những điều nên lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế và tránh các thủ đoạn lừa đảo nhân danh ATO.

ATO Tax Talk Tháng 9: Lưu giữ hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ thuế vụ là chuyện rất quan trọng và là một thói quen tốt cần được duy trì.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 
sbs.com.au/Vietnamese