SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement

Năm nay theo âm lịch là Giáp Ngọ, tức con ngựa trong 12 con giáp mà người ta nghĩ rằng có nguồn gốc từ Trung quốc.

By
Phan Bach
Published on
Monday, February 10, 2014 - 17:20
File size
6.2 MB
Duration
13 min 27 sec

Nhưng Kỹ sư Nguyễn Cung Thông, một người nghiên cứu về tiếng Việt, hiện ở Melbourne, cho rằng tên gọi 12 con giáp có nguồn gốc Việt Nam.

 

Bắt đầu say mê ngôn ngữ học cách đây 20 năm khi theo học ngành ngôn ngữ tại Đại học Queensland và giáo dục tại Đại học Monash, ông Nguyễn Cung Thông đã phân tích chữ viết, cách phiên âm của tên gọi 12 con giáp từ tiếng Việt cổ, tiếng Mường, các ngôn ngữ láng giềng ở Đông Nam Á, tiếng Hán cổ, Hán Việt.

 

Lập luận của ông Thông ra sao, có sức thuyết phục đến đâu? Phan Bách đã trò chuyện với ông để tìm hiểu thêm.