SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
(AAP)

Di dân tiếp tục là một trong những chủ đề tranh luận chính trong cuộc vận động bầu cử liên bang. Nhưng người công chúng Úc kỳ vọng gì ở di dân?

By
Quốc Vinh
Published on
Friday, May 10, 2019 - 16:43
File size
31.66 MB
Duration
17 min 17 sec

Nước Úc trong tuần (19/4/2019)

Ba con ngựa chính trong cuộc đua nước rút vào quốc hội liên bang: Scott Morrison, Bill Shorten và Michael McCormack.

Nước Úc trong tuần (29/3/2019)

Lao Động và Liên Đảng Tự Do-Quốc Gia học được gì sau kỳ bầu cử vừa rồi tại tiểu bang New South Wales?

Nước Úc trong tuần (22/3/2019)

Chính phủ liên bang công bố kế hoạch dân số quốc gia qua đó cắt giảm di dân nhưng tìm cách thu hút lao động tay nghề và sinh viên về vùng quê, trong khi cử tri tại tiểu bang New South Wales sẽ đi bầu vào thứ bảy.

Nước Úc trong tuần (8/3/2019)

Bộ trưởng Di trú David Coleman công bố ba loại visa mới dành cho cha mẹ được con cái bảo lãnh, nhân viên chăm sóc người cao niên sắc tộc, và nhân viên hỗ trợ về tôn giáo. 

Nước Úc trong tuần (22/2/2019)

Gần đây tình trạng bắt ốc trái quy định ở khu vực hồ Illawarra, nam Sydney, đã được truyền thông tường thuật rất nhiều. Tại sao tình trạng bắt ốc bừa bãi lại bùng lên trong cộng đồng người Việt như vậy?