SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Party leaders sharpen their focus in the last week of the federal election campaign. (AAP)

Ngày mai thứ bảy 18 tháng 5 cử tri Úc đi bỏ phiếu bầu chọn Hạ viện và Thượng viện. Hai chính đảng dành những ngày cuối của cuộc vận động tranh cử để chứng minh họ có tiền để thực hiện những gì đã hứa hẹn.

By
Quốc Vinh
Published on
Friday, May 17, 2019 - 17:54
File size
27.56 MB
Duration
15 min 3 sec

Nước Úc trong tuần (10/5/2019)

Di dân tiếp tục là một trong những chủ đề tranh luận chính trong cuộc vận động bầu cử liên bang. Nhưng người công chúng Úc kỳ vọng gì ở di dân?

Nước Úc trong tuần (19/4/2019)

Ba con ngựa chính trong cuộc đua nước rút vào quốc hội liên bang: Scott Morrison, Bill Shorten và Michael McCormack.

Nước Úc trong tuần (5/4/2019)

Bản ngân sách của năm tài khóa 2019-2020 mà chính phủ vừa công bố dự tính ngân sách sẽ thặng dư 7,1 tỉ đô la từ năm tài chính 2019-2020. 

Nước Úc trong tuần (29/3/2019)

Lao Động và Liên Đảng Tự Do-Quốc Gia học được gì sau kỳ bầu cử vừa rồi tại tiểu bang New South Wales?

Nước Úc trong tuần (22/3/2019)

Chính phủ liên bang công bố kế hoạch dân số quốc gia qua đó cắt giảm di dân nhưng tìm cách thu hút lao động tay nghề và sinh viên về vùng quê, trong khi cử tri tại tiểu bang New South Wales sẽ đi bầu vào thứ bảy.