SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Prof Ho Van Hoa with Mathematical Chess (supplied)

Tập sách Mathematical Chess do giáo sư Hồ Văn Hòa soạn thảo sẽ được giới thiệu với đồng hương vào lúc 2 đến 5 giờ chiều ngày 17/12/2017 tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng Sydney ở Bonnyrigg NSW.

By
Phan Bach
Published on
Thursday, November 9, 2017 - 18:37
File size
3.55 MB
Duration
7 min 45 sec

Tập sách nầy viết bằng Anh Ngữ được tác giả xem là món quà tặng cho sự bao dung của nước Úc dành cho đồng hương người Việt.

Giáo sư Hồ Văn Hòa dạy học nhiều năm ở Việt Nam và bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ Khoa Học vào tháng 3 năm 1975.

Ông cho biết mục đích khi soạn tập sách nhỏ nầy trong cuộc phỏng vấn của SBS Việt ngữ.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 
sbs.com.au/Vietnamese