SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Mr Trinh Huu Loc (SBS Vietnamese)

Trong mùa bầu cử sắp diễn ra vào ngày 18 tháng 5, hai đảng chính đưa ra các chính sách thuế vụ khác biệt về quỹ tín thác, đầu tư thua lỗ, thuế trị giá gia tăng.

By
Phan Bách
Published on
Friday, May 10, 2019 - 18:00
File size
34.31 MB
Duration
18 min 44 sec

Về quỹ tín thác:  Lao động đề nghị mức thuế tối thiểu là 50 phần trăm, với người thụ hưởng trên 18 tuổi, Liên đảng không thay đổi.

Về vụ đầu tư thua lỗ: Lao động sẽ áp dụng từ ngày đầu năm 2020, trong khi Liên đảng không thay đổi chính sách nầy.

Về thuế trị giá gia tăng: Lao động áp dụng vào đầu năm 2020, Liên đảng không thay đổi.

Xem thêm
Thuế và Bạn (169) Chính sách về thuế của 2 đảng lớn nhân mùa bầu cử năm 2019

Nhân mùa bầu cử, chúng tôi xin bàn về chính sách  thuế vụ của hai đảng lớn là Tự do và Lao động.

Thuế và bạn (168 )Trả lời câu hỏi của thính giả.

Chúng tôi dành trọn thời gian để trả lời các câu hỏi do quí thính giả. gởi đến

 

Thuế và bạn (167) Trả lời câu hỏi của thính giả.

Chúng tôi dành hết thời gian trong tiết mục tối nay để trả lời câu hỏi của quí thính giả.

Thuế và bạn (166) Có gì mới liên quan đến thuế trong bản ngân sách?

Các thay đổi về cá nhân – nhận được khoản tiền mặt 75 đô la cho cá nhân và 125 đô cho vợ chồng

Thuế và bạn (163) Lái Uber có cần khai GST không?

Chúng tôi dành hết chương trình tối nay để trả lời các câu hỏi của quí thính giả gởi đến.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 
sbs.com.au/Vietnamese