SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Loc Trinh & Associates, Sunshine (SBS Vietnamese)

Xin cho biết mua bảo hiểm lợi tức hay income protection, so với bảo hiểm nhân thọ khác nhau như thế nào. Nếu tôi mua các loại bảo hiểm nói trên, thì tôi có được khai trừ thuế cho chi phí nói trên hay không? 

By
Phan Bách
Published on
Friday, May 17, 2019 - 17:10
File size
34.01 MB
Duration
18 min 35 sec

Tôi sẽ đủ 55 tuổi vào tháng 6 sắp tới. Nếu tôi muốn về hưu thì tôi có đủ điều kiện để rút hết tiền hưu bổng ra để trả tiền nhà hay không, và khi rút ra có phải đóng thuế hay không?

Xem thêm
Thuế và bạn (171) Chính sách thuế khóa của hai đảng chính.

Trong mùa bầu cử sắp diễn ra vào ngày 18 tháng 5, hai đảng chính đưa ra các chính sách thuế vụ khác biệt về quỹ tín thác, đầu tư thua lỗ, thuế trị giá gia tăng.

Thuế và Bạn (169) Chính sách về thuế của 2 đảng lớn nhân mùa bầu cử năm 2019

Nhân mùa bầu cử, chúng tôi xin bàn về chính sách  thuế vụ của hai đảng lớn là Tự do và Lao động.

Thuế và bạn (168 )Trả lời câu hỏi của thính giả.

Chúng tôi dành trọn thời gian để trả lời các câu hỏi do quí thính giả. gởi đến

 

Thuế và bạn (167) Trả lời câu hỏi của thính giả.

Chúng tôi dành hết thời gian trong tiết mục tối nay để trả lời câu hỏi của quí thính giả.

Thuế và bạn (166) Có gì mới liên quan đến thuế trong bản ngân sách?

Các thay đổi về cá nhân – nhận được khoản tiền mặt 75 đô la cho cá nhân và 125 đô cho vợ chồng

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 
sbs.com.au/Vietnamese