SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Việt Khang đoàn tụ với gia đình sau 4 năm tù. (Facebook)

Hôm nay thứ hai 14 tháng 12 năm 2015, nhạc sĩ Việt Khang vừa mãn hạn tù sau 4 năm thụ án chỉ vì lòng yêu nước của anh qua việc sáng tác hai bản nhạc nổi tiếng Việt Nam tôi đâu và Anh là ai?

By
Phan Bách
Published on
Monday, December 14, 2015 - 18:31
File size
1.4 MB
Duration
3 min 2 sec

Phan Bách nói chuyện với bà Chung thị Thanh Vân, thân mẫu của nhạc sĩ Việt Khang.