SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
(facebook)

Hoạt động của các cá nhân cũng như tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn chưa được chính quyền Việt Nam xem như là một hoạt động dân sự mà ngược lại như là một mối đe dọa cho an nguy quốc gia vậy các cá nhân và tổ chức dân sự tại Việt Nam đã hoạt động như thế nào để có thể cất lên tiếng nói độc lập và gióng lên hồi chuông báo động với bên ngoài về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt nam ra bên ngoài?   

By
Mai Hoa
Published on
Friday, September 15, 2017 - 20:16
File size
5.2 MB
Duration
11 min 15 sec

Trong Đại Hội Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền vừa mới diễn ra vào ba ngày cuối tuần thứ hai cảu tháng 9 tại Blue Mountain Sydney, Luật sư Trịnh hội người sáng lập tổ chức VOICE, một tổ chức dân sự chuyên hỗ trợ và đào tạo các cá nhân hoạt động vì quyền con người có cuộc trò chuyện với Mai Hoa.