SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
(Supplied)

Khách kỳ này là Luật sư Kiều Ngọc, thuộc CARES Lawyers tại Nam Úc.

By
Thanh Vi
Published on
Friday, July 3, 2015 - 13:20
File size
7.6 MB
Duration
16 min 36 sec

Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân văn khoa và cử nhân luật tại trường Đại Học Adelaide, cô bắt đầu làm việc cho một văn phòng luật chuyên về di trú tại tiểu bang NSW.

Khi trở về Adelaide, cô làm việc cho chính phủ địa phương trong vai trò phát triển dự án dành cho người di dân.

Năm 2008, cô tham gia cố vấn pháp lý thiện nguyện cho Dịch Vụ Pháp Luật Cộng Đồng Northern và không lâu sau đó, cô chính thức được mời vào hợp tác làm việc.

 

Vietnamese