Filipino

 • Ang seksiyon na podcast na ito ay nag-aalok sa ating mga taga-pakinig ng oportunidad na mag-subskrayb at makining sa mga pinakahuli at naitagong segments sa ating programa

Subscribing to an SBS podcast couldn't be easier. Simply click the Subscribe button and select your preferred subscription method from the menu. Podcasting help.

Latest Episodes

Pacific Salt: Panwagan sa Pagproteka ng Karagatan

Narito ang handog na tula ni Eunice Andrada, "Pacific Salt". Isinasalaysay nito ang paghihirap ng mga bansang binubuo ng isla laban sa pagbabago ng..

 • Upload28 Nov 2015

 • Duration02 Minutes

 • Download1MB

Panunuluyan Mapapakinggan

Ang panunuluyan ay nasa himpapawid na -- sa musika

 

 

 

Larawan: Panunuluyan noong nakaraang taon sa Deakin Edge, Federation Square (Nino Deonano)

 

 • Uploaded28 Nov 2015

 • Duration07 Minutes

 • Download3MB

Starstruck sa Trabaho

Gusto niya ang kanyang trabaho, walang kaduda-duda. At mas pakiwari niya na mas ganap ang kanyang trabaho sa kanyang pagsilbi sa isang prominenteng personalidad na kanyang hinahangaan nang husto.

 

 

 

 

Larawan: Si Lerna Dabu Vasquez sa trabaho (supplied)

 • Uploaded28 Nov 2015

 • Duration08 Minutes

 • Download4MB

Independiyente Umaasa na Alisin ang Liberal sa North Sydney

Isang kandidato sa naiwang puwesto ng Partido Liberal sa dating ingat-yaman Joe Hockey sa North Sydney ay tiwala na maaagaw niya ang puwesto sa malaking Partido.

 

 

 

 

Larawa: Ang taga-suporta na si Shyan Goh (SBS)

 

 • Uploaded28 Nov 2015

 • Duration03 Minutes

 • Download2MB

Mga Bata Nababahala sa Kultura ng Pag-inom

Nadadagdagan ang pag-aalala ng mga kabataang Australyano tungkol sa kultura ng pag-inom ng bansa, at marami ang naniniwala na ang alkohol at bawal na gamot ay nangungunang mga dahilan ng mga pag-abuso ng mga matatanda sa mga bata.

 

 

 

Larawan: Pag-iinom, isang malaking pagkabahala sa mga kabataang Australyano

 

 

 • Uploaded28 Nov 2015

 • Duration02 Minutes

 • Download1MB

Podcast Help

Podcasting is a free service to subscribe to your favourite SBS programmes. If you're new to podcasting check out our help section to get started.

ADVERTISEMENT

Popular Podcasts

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Books at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for fascinating books and inspiring cookbooks perfect for home and as gifts.